Mehmet Hilmi Nazikîoğlu

Eğitimci, Yazar

Doğum
Ölüm
26 Temmuz, 1951
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Eğitimci, yazar (D. 1868, İstanbul – Ö. 26 Temmuz 1951, İstanbul). Şeyh Ahmed Nazikî dergâhı postnişini (şeyhi) Mehmed Hamdî Efendi’nin oğludur. Beşiktaş Askerî Rüştiyesi (Ortaokul), Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu) İdadî ve Yüksek kısımları (1893) mezunu. Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı. 1914-18 yılları arasında Üsküdar / Toptaşı Askerî Rüştiyesinde Türkçe öğretmenliği yaptı. Kasım 1924’te emekliye ayrıldı. Tercüman-ı Hakîkat gazetesinde başyazarlık ve idare müdürlüğü yaptı.

ESERLERİ:

Tercüman-ı Hakîkat’in Garâib Cüzdanı (1909), Kolonel Rober yahut Belvil’deki Şahs-ı Meçhul (çeviri, 1891).

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör