Eroğlu Nûrî

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Burç

Mutasavvıf (D. ?, Elmalı / Antalya – Ö. 1603, Finike). Hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Elmalılı Abdülvehhâb Efendi (Vâhib Ümmî)’nin talebesidir. Kendisi’de ünlü sûfî ve Niyâzî-i Mısrî’nin şeyhi Ümmî Sinan’ı yetiştirdi. Halvetî şeyhlerinden olup, Halvetiyyenin Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin-i Marmaravî tarafından kurulan Ahmediyye kolundandır. Mezarı Alacadağ / Turunçova / Finike / Antalya’dadır.

ESERLERİ:

Dîvânçe-i İlâhiyât (yay. haz. Mustafa Tatcı, 2002), Tasavvuf bi’t-Tarîka (yay. haz. Mustafa Tatcı, 2003), Mir’âtü’l-Âşıkîn.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), Mustafa Tatcı / Eroğlu Nuri’nin Hayatı (Divançe-i İlâhiyat, 2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör