Ermenekli Hasan Rüştü

Şair

Doğum
Ölüm
19 Ocak, 1936

Şair (D. 1869, Ermenek / Konya [şimdi Karaman’a bağlı]- Ö. 19 Ocak 1936, Konya). Kökü Karamanoğlu Beyliğine kadar dayanan asil bir ailenin çocuğudur. Ortaöğrenimini Konya medreselerinde yaptı, bir müddet İstanbul Mülkiye Mektebinde okudu. Hürriyete candan bağlı bir genç olarak, henüz tahsil sıralarında, Abdülhamid’e jurnal edildi, saraydan çıkan bir emirle önce Ermenek’e, sonra da İzmir’e sürüldü. İzmir’de iken kendisini çok çabuk tanıttı, aydın şahıslarla tanışarak kendisine yeni bir çevre yaptı, o zamanlar İzmir’de bulunan hiciv şairi Eşref’le de dost oldu.

1908 yılına kadar İzmir’de kalan Hasan Rüştü, ikinci meşrutiyetin ilanı üzerine Midilli İdadisi, sonra da Konya Lisesi edebiyat ve felsefe öğretmenliğine tayin edildi. Konya’da mütevazı bir hayat geçiren Hasan Rüştü, artık tam mânasıyla olgun bir şair olarak tanındı. 1928 yılında Konya Müzesi Müdür Muavinliğine tayin edilen Ermenekli Hasan Rüştü, 1934 yılında emekli edildi. 

Ermenekli Hasan Rüştü, çok genç yaşında iken şiir yazmaya ve zamanının edebî dergilerinde sık sık görülmeye başlamıştı. Şair Eşref’le olan dostluğu onu hiciv alanında da bir hayli ilerletti. Vefatının üzerinden çok geçmeden adeta unutuldu ve eserlerinin büyük bir kısmı kayboldu. Türk edebiyatına çok kuvvetli şiir örnekleri vermiş olmasına rağmen, adı bile edebiyat tarihinde anılmadı. Şair Eşref, Muallim Naci, Ahmet Midhat gibi edebî şahsiyetlerin çok takdir ettikleri Ermenekli Hasan Rüştü, maalesef zamanın kadrine uğradı ve şimdiye kadar hakkında küçük bir broşürden başka hiçbir şey yazılmadı. Oysa, şiirin hemen her tarzında yazmış ve başarılı da oldu. O, Eşref ayarında bir hicivci olduğu kadar, kuvvetli bir divan şairidir aynı zaman da. Hasan Rüştü’nün bir kısmı mahalli gazeteler ve dergilerde neşredilmiş pek çok şarkı, kaside ve kıtaları olduğu gibi neşredilmemiş yüzlerce şiiri de elden ele dolaşmaktadır. Hakkında Ege Üniversitesinde “Ermenekli Hasan Rüştü’nün Hayatı ve Eserleri Üzerinde Bir İnceleme” ve “Ermenekli Hasan Rüştü’nün İzmir Basınındaki Yazıları” başlıklı tezler hazırlandı.

Şairin yakın dostlarından öğretmen Memduh Yavuz Süslü’nün yayınladığı “Şair Ermenekli Hasan Rüştü” adlı kitapta şiirleri yer aldı.

KAYNAKÇA: Mehmet Önder / Ermenekli Hasan Rüştü’ye Dair - Kısa Küçük Tetkikler (Hisar, sayı: 14, Haziran 1951), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör