Mağcan Cumabayulı

Şair

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Ufa Gahya Medresesi

Kazak şair (D. 1893 Sasık Köl / Güney Kazakistan – Ö. 1937). İlköğrenimini doğduğu yerde yaptı. Daha sonra Çala Kazak Medresesine devam etti. Yeni tarzda (Usül-i cedit) öğretim yapan bu medresede Arapça, Farsça, Türkçe ve Türk boylarının tarihi okutuluyordu. Öğrenimine Ufa’daki Gahya Medresesinde devam etti. Kazak şairi Mircakıp Duvlat’tan Rusça öğrendi. Bu sayede Rus ve Avrupa şairlerini okuma olanağını buldu. Kazak gazetesinde şiirleri yayımlandı. 1913 yılında Ombı Rus Öğretmen Okulunu bitirdi.

1919’da Bostandık Tuvı (Özgürlük Bayrağı) gazetesinin redaktörü oldu. 1922 yılında Taşkent’e gitti. Burada Çolpan, Sana, Ak Col gazete ve dergilerinin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1929’da Sovyet hükümeti tarafından tutuklandı. 1935 yılında Maksim Gorki’nin yardımıyla hapisten kurtuldu. 30 Aralık 1937’de Almatı’da tekrar tutuklandı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Lirik şiirleriyle tanındı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Çolpan, Ölender, Mağcan Cumabayef Ölenderi, Sunkar Cırı (çeviri), Akboz At (çeviri), Pedagogika, Mağcan Cumabayef Şığarmaları.

KAYNAK: Suat Batur / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas. 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör