Figânî

Divan Şairi

Doğum
Ölüm

Divan şairi (D. 1505, Trabzon - Ö. 1532, İstanbul). İsfahan’da tıp öğrenimi gördü. İstanbul’a döndükten sonra edebiyatla uğraştı, küçük bir kâtiplik işi buldu. Sadrazam İbrahim Paşa’nın Budin’den getirip At Meydanı’ndaki sarayının karşısına diktirdiği heykel üzerine söylediği Farsça bir beyit genç yaşta idam edilmesinin sebebi oldu. O beyit şöyledir:

 Dü İbrahim âmed be dâr-ı cihan

Yeki büt şiken şüd yeki büt nişan

 (Dünya evine iki İbrahim geldi / Birisi putları kırdı, öteki put dikti)

 Bu beyit halk arasında çok yayılınca başına gelecekleri anlayarak tevil yoluna gitmiş ve beyitin çok önceden İranlı İbrahim adında bir hükümdar için söylendiğini iddia etmişse de canını kurtaramamıştır. Âşık Çelebi gibi, Figanî döneminin şiirini inceleyenler, onun usta bir şair olduğunu söylemişlerdir. Şehzade Mustafa’nın sünnet düğünü için yazdığı kaside ile İbrahim Paşa’ya sunmuş olduğu kaside döneminin seçkin eserleri arasında yer almıştır.

KAYNAKÇA: Abdülkadir Karahan / Figanî ve Divançesi (1966) - TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 13, 1996), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör