M. Şevki Yazman

Mühendis, Asker, Yazar

Doğum
Ölüm
26 Aralık, 1974
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Elektrik ve Makine Enstitüsü

Asker, yazar, mühendis (D. 1896, Elazığ - Ö. 26 Aralık 1974, İstanbul). Elazığ Askerî Rüştiyesinde (ortaokul) ve Kuleli Askerî Lisesinde okudu. Harp Okulu (1924) ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Elektrik ve Makine Enstitüsü (1931) mezunu. Birinci Dünya Savaşı ile Millî Mücadele’ye katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yüksek mühendis ve istihkâm albayı olarak görev yaptı. 1950-54 yılları arasında Elazığ milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Anti-tarih kitaplarının yanında öykü ve romanlar yazdı, çeviriler yaptı. İstanbul’da Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

ESERLERİ:

ANI-TARİH: Mehmetçik Avrupa’da (1928), İstiklal Savaşı Nasıl Oldu (1934), Türk Çanakkale (1938).

ROMAN: Toros Çocuğu (1943).

ÖYKÜ: İlk Kurşun (1936), Bölüğün Oğlu (1944).

İNCELEME: Viyana Kapılarından Dönüş ve Osman Ağa’nın Çilesi (1962), Tarihte Türk-Alman Dostluk İlişkileri (R. Turfan ile, 1969).

ÇEVİRİYAZI-SADELEŞTİRME: Viyana Muhasarasından Sonra Avus-turyalı­lara Esir Düşen Osman Ağa’nın Hatıraları (1961).

ÇEVİRİ: Yazı Tedrisatında Yeni Usuller (R. Dottrens’ten, Mahsur Tekin ile, 1933), İstanbul Şehri Örnek Alınarak Do­ğulu Çıkmaz Sokak Bünyesinin Meydana Geliş Sebepleri ve Gecekondulara İlgisi Bakımından Bir Araştırma (1966) - Coğrafi Tabiata Uygun Sahalar Yönünden Batı Anadolu’nun Taksimatı (1967) - Batı Ana­dolu Bölgesinde Kültür Gelişmesinin Ana Hatları (R. Turfan ile, 1970) (R. Stewig’den), Türkiye’de Beş Yıl (L. von Sanders’ten, 1968).

KAYNAK: Yurt Ansiklopedisi (c. IV, 1982), TDE Ansiklopedisi (c. 8, 1976-98), Seyit Kemal Karaalioğlu / Resimli Türk Edebiyatçılar Sözlüğü (1982), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör