M. Şerafeddin Yaltkaya

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
23 Nisan, 1947
-
Eğitim
Darü’l Muallimi

İslam bilgini (D. 1879, İstanbul - 23 Nisan 1947). İlköğreniminden sonra hafız olan Yaltkaya, Davutpaşa Rüştiyesinden ve Darü’l Mualliminden mezun oldu. Cami derslerine devam etti. Fatih Dersiâmlarından Manastırlı İsmail Hakkı Bey’den tefsir, Şirvanlı Halis Efendi’den Makalât dersi okudu. 1909 yılında, Arapça eğitimi yapan Dârü’l İlm vet’Ta’lim adlı okulda ders nâzırlığı ile öğretmenlik hayatına atıldı. Sonraki yıllarda çeşitli yüksek okullarda dinî dersler okuttu, 1924 yılında Darülfünun İlahiyat Fakültesine kelâm tarihi müderrisi, daha sonra da İslâm dini ve felsefesi ordinaryüs profesörü oldu. 1942 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına getirildi. Türkiye Cumhuriyetinin 2. Diyanet İşleri Başkanı oldu. Diyanet İşleri Başkanı iken vefat etti. Altmıştan fazla eseri vardır. Sebilü’rreşat, Beyan’ül’hak, Mihrab, İlâhiyat, İslâm gibi dergilerde pek çok makalesi yayımlandı.

BAŞLICA ESERLERİ:

Simavne Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin (1994), Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Hayatı - Felsefesi - İsyanı (2001)’dır. Baybars Tarihi I-II (2000).

ÇEVİRİ: Hay Bin Yakzan

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör