Ankaravî (Mehmed Emin)

Osmanlı Şeyhülislâmı

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Ankaravî

Şeyhülislâm (D.1619, Ankara  - Ö. 1687, İstanbul). Ankaravî ismi ile meşhurdur. İlköğrenimini hukukçu olan babası Hüseyin Efendi‘den aldı. İstanbul‘da medrese eğitimi gördü. Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmet Paşa zamanında Bursa, Yenişehir, Mısır ve İstanbul kadılığı yaptı. Anadolu Kazaskerliğine terfi etti. 1686 yılında Şeyhülislâm oldu. İstanbul‘da Sultan Selim civarındaki Kavacıdede Türbesi‘nin yanına defnedildi.

ESERLERİ:

El-Fetavaü’l-Ankaravî, Tenvir’e Haşiye.

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör