Amidli Yuhenna David

Din Adamı, Yazar

Ölüm
-
-

12. Yüzyıl Amidli Süryani papazı ve yazarı. Âmidli Yuhenna David, 1174 yılında piskopos olarak takdis edilmiş, sonradan, Âmid'in merkez köylerinden (bugün Kankırt denilen eski) Kankart'taki Mar Elya manastırına inzivaya çekilip, ilim ve bilhassa lügatle uğraşmıştır. 1203 yılında Havariler ile Kilise Ulularına ait bir eser yazmıştır. Azizlere ait birçok rivayetleri, eski üstadların eserlerine şerh ve zeyilleri var­dır. Bir de, Kamus üzerine eser yazmıştır.

KAYNAK: Ş. Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 22), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör