Mehmet Fuat Carım

Diplomat

Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Diplomat (D. 1892, Halep – Ö. 1972, İstanbul). İlk ve ortaokulu Frerler Mektebinde okudu. Mercan İdadîsi, Mülkiye Mektebi (1913) mezunu. Yurtdışına gönderilerek Cenevre Üniversitesinde de bir süre öğrenim gördü. Eylül 1913’te memuriyet hayatına atıldı. Ocak 1917’den itibaren Gönen ve o dönem ilçe merkezi olan Adapazarı’nın kaymakamlıklarına getirildi. Bu arada Harbiye Nezaretinin I. Dünya Savaşında kurduğu Teşkilât-ı Mahsûsa’da görev aldı. Mondros Mütarekesinin ardından Adapazarı kaymakamlığından azledildi. İzmit bölgesinde çete teşkilâtı kurdu. Nisan 1919’dan itibaren Milli Mücadeleyi fiilen destekleyip, I. ve II. İnönü Savaşlarına katıldı. TBMM Hükümeti tarafından 1922’de Moskova ve Kazan bölgesi başkonsolosluğuna atandı. Ardından Kopenhag, Milano, Marsilya başkonsolosluklarında, Cidde elçiliğinde, Rio de Jenerio büyükelçiliğinde bulundu. 13 Temmuz 1957’de emekliye ayrılarak İstanbul’a yerleşti.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Cezayir’de Türkler (1962), Tarihin Türk’e Yüklediği Çetin Görev (1965), Türklerin Denizciliği (1965), Venezuelalı General Miranda’nın Türkiye’ye Dair Hatıratı (1965), İşlenmemiş Konular (1966), Marco Polo ve İbn-i Batûta (1966), Latin Amerika / Gördüklerim, İnka ve Maya Medeniyetleri (1968), Yusuf Tafşin (1966).

ÇEVİRİ: Dedikodulu Seyahat (o-yun, 1930), Kanuni Devrinde İstanbul (1964).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. IV, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör