Mehmet Fikri Hüseyin

Gazeteci, Yazar, Şair

Ölüm
23 Haziran, 1941

Şair, yazar, gazeteci (D. 1908, Osmanpazarı Gerlova / Bulgaristan 1908 – Ö. 23 Haziran 1941, Sofya / Bulgaristan). Rüştiyeyi (ortaokul) doğduğu yerde bitirdikten sonra, Edirne Öğretmen Okulu’na girmiş, fakat hastalığı nedeniyle bitirememişti. Ormandan odun toplayarak, sırtıyla taşıyıp sattığını ve böylelikle kalabalık ailesinin geçimine katkıda bulunduğunu söylerler. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1928 yılında girdiği Nüvvab’ı 1932’de bitirdi. Karakter bakımından çetin ve düşüncelerinden taviz vermeyen bir kişiliğe sahipti. Nüvvab’ın yüksek kısmında okulu terk etti. Daha sonraları bu sert mizacı, başyazar olduğu “Medeniyet” gazetesinde yayımladığı yazılarında da açık olarak görülmektedir.

 Yazı ortamına şiir, hikâye ve makaleler kaleme alarak girdi. Yazdıklarında, yaşamda gördüğü yolsuzluklara dikkat çekiyordu. Filibe’de vaazlık yaptığı yıllarda kaçak olarak Türkiye’ye gelmek istediyse de, yakalanıp bir süre tutuklandı. O yıllarda bir Bulgar kızı ile evlendi. Eşi, Müslüman olup Fikriye adını aldı. Bu durum Bulgarlar tarafından hoş karşılanmadı ve Mehmet Fikri Sofya’ya gönderildi. Buradayken, Türkiye ve Bulgaristan’da çıkan Türkçe gazetelerde aleyhinde çok şey yazıldı. Din İslam Müdafileri Cemiyeti Başkanı Hüseyin Hüsnü (1882-1940) ile aralarında bir kavga başladı. İmam olarak Berkovça’ya bir tür sürgüne gönderildi.  

İbrahim Tatarlı gibi kimi edebiyat tarihçileri onun yaratıcılığını çelişkili bulsalar da, onun büyük kabiliyetini, yaşadığı memleketin güzelliklerini şiirlerine yansıtma özelliklerini anmadan da geçememişlerdir. Kalemi çok güçlüydü. “Medeniyet” gazetesindeki yazıları halk tarafından sevildi, okundu. Açık, sade, heyecanlı ve düşündüğü gibi yazardı. Şair olarak da arkasını halka verdi ve Bulgaristan’daki Türk toplumuna uygulanan mezalimi sürekli olarak kınadı. Şiirlerinde; içli duygularla, yemyeşil, havası temiz, duru ve güzel bir dünya arzusu yansıyordu. Yazılarında, İslam dünyasının içine düştüğü çirkin manzarayı gösterir; Müslümanları, Hak’a dönmeye çağırır, onlara kurtuluş yolunu gösterirdi. Şiirler (Şumnu 1947) adlı kitabı yayımlandı. 23 Haziran 1941 günü, hayatının en verimli çağında veremden öldü ve Sofya Merkez Mezarlığı’nın Türk parselinde toprağa verildi.

KAYNAKÇA: “Hak ve Özgürlük” gazetesi (16 Nisan 1993), Osman Keskioğlu / Bulgaristan’da Türkler (1985), Mehmet Çavuş / 20.Yüzyıl Bulgaristan Türkleri Şiiri (Seçki,  2. Bas., 1988), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör