Mehmet Fehmi Ülgener

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
20 Nisan, 1943

İslâm bilgini (D. 1864, Safranbolu – Ö. 20 Nisan 1943, İstanbul). Gümüşhaneli Dergâhı şeyhlerinden Safranbolulu İsmail Necatî Efendi’nin oğludur. İlk ve ortaöğrenimini Safranbolu’da tamamlayarak babasıyla birlikte İstanbul’a gitti. Hafızlığını ikmal ettikten sonra babasının cami derslerine devam etti. 1894’te ondan icazet (yeterlilik) aldı. On yıl daha çalışarak ilmiye sınavını kazandı ve dersiâm (camilerde ders veren hoca) oldu. 1902’de Bayezid dersiâmlığına, 1915’te Süleymaniye Medresesi İslâm hukuku profesörlüğüne, 1916’da Huzur Dersleri muhataplığına ve 1919’da Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medresesi 2. Kısım Umum Müdürlüğüne atandı.

Ülgener’in 1902’den itibaren bu görevlerine ek olarak Medresetü’l-Vâizîn, Medresetü’l-Mütehassisîn, Vefa, Mercan liseleri, İstanbul İdadîsi, Galatasaray Sultanîsi, Dârülfünun (Üniversite) İlâhiyat ve Hukuk şubeleri gibi yüksek okullarda Arapça, ulûm-ı diniye (din dersi), ve fıkıh (İslâm hukuku) usûlü dersleri verdi. 21 Ekim 1909’da Mekteb-i Mülkiye Mecelle ve Hikmet-i Hukûk-ı İslâmiyye dersleri profesörlüklerine getirildi. 1914’te bu görevlerinden istifa etti. Sonra Meşihat-ı İslâmiye Ders Vekâleti üyeliği, Darü’l-Hilâfe Medresesi genel müfettişliği gibi görevler yaptı. 1924’te başladığı İstanbul Müftülüğü görevini yürütürken öldü ve Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi. Hikmet-i Hukûk-ı İslâmiye (1913) adlı eseri basıldı.

KAYNAK: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör