Feza Günergun

Bilim Tarihçisi

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi

Bilim tarihi araştırmacısı. 1956, İstanbul doğumlu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi (1980) mezunu. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalında yaptığı “14. - 17. Yüzyıllarda Anorganik Kimyasal İlaçlar” konulu çalışması ile doktorasını (1984) tamamladı. İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak (1985) girdi. 1987 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent, 1998 yılında profesör unvanını aldı. 1997 yılında Kyoto’da Japon Araştırmaları Enstitüsünde misafir araştırmacı olarak çalıştı. İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde 2001 tarihinden itibaren Bilim Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. 1989-2000 yılları arasında Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) Genel Sekreterliği, 1994-2001 yılları arasında Uluslararası Bilim Tarihi ve Felsefesi Birliğinin Bilim ve Teknoloji Tarihi Komisyonu Başkan Yardımcılığı, 1994-98 yılları arasında İÜ Bilim Tarihi Müze ve Dökümantasyon Merkezi (BİMDOK) Yönetim Kurulu üyeliği ile Türkiye Kimya Cemiyeti, Türk Bilim Tarihi Kurumu (kurucu üye), Türk Tıp Tarihi Kurumu ve Sağlık Alanında Sosyal Bilimler Derneği üyeliğinde bulundu. Şubat 2005’ten itibaren İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu üyeliğinde bulundu.

Osmanlı Bilimi Araştırmaları (kurucu ve editör, 1995), Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni (1991-2000), Manuskripte zur Chemieges-chichte & TeaComNews (1996) adlı periyodik yayınların editörlüğünü üstlendi. Makaleleri 1989’dan itibaren Seminer Felsefe, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, Kebikeç, Türk Eczacılık Dergisi, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cumhuriyet Bilim Teknik, Tarih ve Toplum, Mimarlık, Türk Bilim Tarihi Kurumu Haber Bülteni ile sempozyum kitaplarında yayımlandı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Osmanlı Yükseliş Devrinde (14-17. Yüzyıl) Kullanılan Anorganik İlaçlar ve Elde Ediliş Metotları (1984, doktora tezi), Türkiye’de Bilim - Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (2000).

ORTAK-KİTAP: Kimya Öğretiminde İlk Türkçe Kitaplar (1985), Osmanlı Mühendis ve Mimarları Arasında İlk Cemiyetleşme Teşebbüsleri” / Osmanlı İlmi ve Mesleki Cemiyetleri (I.Millî Türk Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı, yay. haz. Ekmeleddin İhsanoğlu, 1987), Introduction of Modern Science and Technology to Turkey and Japan (editör olarak, 1998), Science in Islamic Civilisation - Proceedings of the International Symposia “Science Institutions in Islamic Civilisation & Science and Technology in the Turkish and Islamic World (2000) (editör: E. İhsanoğlu), Science - Technology and Industry in the Ottoman World (editör: E. İhsanoğlu - A. Djebbar, 2000), A. Baytop / Türkiye’de Botanik Tarihi Araştırmaları (2004).

ÇEVİRİ: Bilim Devrimi (P. Harman’dan, 1991), Bilim Tarihi–Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi (Colin A. Ronan’dan; E.İhsanoğlu ile, 2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör