Feyzullah Efendi (Şeyhülislâm)

Osmanlı Şeyhülislâmı, İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm

İslâm bilgini (D. ?, Erzurum - Ö. 1703, Edirne). İlköğrenimini Erzurum’da gördü. İstanbul’a gelerek ilim tahsilini tamamladı ve şeyhülislâm oldu. Daha sonra “İlmî sıfatıyla mütenasip olmayan hareketlerinden dolayı” asıldı. Osmanlı tarihinde “Edirne Vakası” adıyla ünlü olan olaydan sorumlu tutuldu.

ESERLERİ:

Terceme-i Ravza-i Hatîb, Mecmûa-yı Fetâvâ, Hâşiye-i Beyzavî, Nesâyihü’l-Mülûk, Riyâzü’r-Rahme, Letâifnâme, Ezkârü’l-Ebkâr, Hâşiye alâ Sûreti’n-Nebe ale’l-İsâm, Ta’lîkat alâ Şerhi Akâid ale’l-Halhalî.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör