Adnan Koşum

İslam Hukukçusu

Eğitim
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

İslâm hukuku araştırmacısı. Yükseköğrenimini Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde (1993) mezunu. Yüksek lisansını “İslâm Hukukunda Taksim” adlı çalışmasıyla (1995), doktorasını “İslâm Hukukunda Cezayı Ağırlaştırıcı Nedenler” adlı çalışmasıyla (1999) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslâm Hukuku Bilim Dalında tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümünde yardımcı doçent doktor olarak görev yaptı.

Din eğitimi, hukuk, hukuk felsefesi, insan hakları, demokrasi, ekonomi, İslâm ekonomisi, ceza felsefesi ve hukuku, İslâm araştırmalarında çağdaş yorum ve yaklaşımlar gibi konularda araştırmalar yaptı. Makaleleri, Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, SDÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslâmi Araştırmalar, Ekev Akademi, İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İslâmiyât, Diyanet dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

İslâm Hukuk Doktrininde Yargı Hataları / Önleyici Tedbirler ve Hatalardan Doğan Sorumluluk (2004), Nassları Anlama ve Yorumlamada Yöntem Sorunu / Fazlur Rahman Örneği (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör