Adnan Demircan

İlahiyat Profesörü, Araştırmacı Yazar, Akademisyen

Doğum
31 Aralık, 1963
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

Akademisyen, ilâhiyat profesörü, araştırmacı yazar. 31 Aralık 1963 (nüfus kaydında 1 Temmuz 1964) tarihinde Mardin’in Ömerli ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Ömerli’de, liseyi Mardin Tarım Meslek Lisesinde okudu. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1987) mezunu. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Tarihi ve Uygarlığı Bilim Dalında Yüksek Lisansa başladı.

Yüksek lisans (1989) ve doktorasını (1994) Selçuk Üniversitesi SBE’de tamamladı. “XII. Asra Kadar İslâm Tarihi Literatürü” başlıklı yüksek lisans tezi ile “Hâricîler’in Siyasî Faaliyetleri” başlıklı doktora tezini hazırladı.

Ocak 1992’de Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine İslâm Tarihi araştırma görevlisi, 1994’te ise yardımcı doçent olarak atandı. Ekim 1996’da Doçent, Şubat 2003’te Profesör oldu.

Aralık 2012’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde göreve başlayan Demircan halen aynı fakültede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Çalışmalarını İslâm tarihinin ilk dönem siyasî tarihi, özellikle de muhalif gruplar üzerine yoğunlaştıran Demircan’ın yayımlanmış birçok kitabı, müşterek çalışmalarda bölüm yazarlığı ve makalesi bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunduğu birçok bildirisinin yanı sıra alanıyla ilgili birçok konferans ve panele katılmıştır. Bir kısmı tamamlanmış ve bir kısmı devam eden birçok çeviri ve telif projelerinde editörlük yapmaktadır.

İslam tarihi ve özellikle siyer konularında çok sayıda eser vermiş olan Prof. Dr. Adnan Demircan’ın makaleleri Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Yeni Harran Çevresi, Yeni Platform, Şahika, Diyanet Aylık Dergi, İstem gibi ilim dergilerde yayımlandı. Ayroca çok sayıda panel ve sempozyuma katılarak bildiriler sunmuş, çeşitli şehirlerde çok sayıda konferans vermiş ve vermektedir.

 

TELİF KİTAPLARI:

 

Hz. Peygamber Dönemi:

 

Siyer (2016)

Nebevî Direniş Hicret (2000, 2015)

Allah Elçisi’nin Ailesi (2016)

Hz. Peygamber Döneminde Münafıklar (1996, 2016)

Tarihin Akışını Değiştiren Son Peygamber (2. Basım, 2019)

Allah’ın Elçisi ve Mesajı (2015)

Elçi’nin (s) Çevresindeki İnsanlar (2016)

O’nun Ahlakı Kur’an’dı (2019)

Siyer Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru (2019)

 

Raşid Halifeler Dönemi:

 

Râşid Halifeler (5015)

Fitne: Kardeşlerin Savaşı (2015)

Ali-Muâviye Kavgası (2002, 2014)

Hz. Ali Dönemi ve Ehl-i Beyt (2008, 2014)

Hz. Ali’nin Hilâfet Hakkı Meselesinde Gadir-i Hum Olayı (1996, 2014)

Hâricîler ve “Hâricîler”in Siyasî Faaliyetleri (1996, 2015)

Haricîlik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi (2. Basım, 2015)

 

Emeviler Dönemi:

 

Emevîler (2015)

İslâm Tarihinin İlk Asrında İktidar Mücadelesi (1996, 2014)

İslâm Tarihi’nin İlk Döneminde Arap-Mevali İlişkisi (1996, 2015)

Kerbelâ: Keder ve Belâ (2014)

 

Diğer Konular:

 

Kabile Topluluklarından Akide Toplumuna (2009, 2019)

Tarih ve Tarihçi (2016)

İslâm Tarihinin İlk Döneminde Birlikte Yaşama Tecrübesi (2016)

İslâm Tarihi’nin İlk Döneminde Önderler ve İhtilaflar (Beyan Yayınları)

Urfa-Mardin Hattı (2016)

Türkiye’nin İlahiyat Sorunu (2015)

Cahiliyeden İslâm’a Kadın ve Aile (2015)

Çağdaş İslâmî Hareketler ve Şiddet Sorunu (2015)

Abbasîler Dönemi Sonuna kadar İslâm Tarihi Literatürü (2016)

Cumhuriyet Dönemi (1923-2014) İslâm Tarihi ve Medeniyeti Bibliyografyası (2016)

Müslümanların Uzun Yürüyüşü (2017)

Tarihin ve Dinin İstismarı (2018)

Bedevi (2018)

İhsan Süreyya Sırma Kitabı: Pervari’den Paris’e (2018)

İslam Tarihi I (2018)

Tematik İslam Tarihi (2018)

İslam Tarihi ve Medeniyeti (2019)

Nuri Gökalp Kitabı: Eğitime Adanmış Bir Ömür (2019)

Cahiliye Arapları (2. Basım, 2019)

 

Çeviri:

 

Cennetle Müjdelenen Sahabe Hanımları (Muhammed Ali Kutub’tan, M. Sarıbıyık ile, 1992), Çağdaş Haricilik Düşüncesi (Ahmed M. A. Celî’den, 1997), Hâricîlik Mezhebinin Doğuşu Bağlamında Din-Siyaset İlişkisi (kısmen telif, 2000).

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Adnan Demircan kitapları (facebook.com/ad.demircan, kitapyurdu.com, beyanyayinlari.com, kitapambari.com, sozcukitabevi.com, dr.com.tr, pegem.net, 09.11.2019), Bilgi teyidi (09.11.2019).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör