Ahmet İhsan Tokgöz

Gazeteci, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
27 Aralık, 1942
Eğitim
Mülkiye Mektebi

Gazeteci-yazar, siyaset adamı (D. 1869, Erzurum - Ö. 27 Aralık 1942, Değirmendere / Gölcük). Mülkiye Mektebi (1887) mezunu. Öğrencilik yıllarında basın hayatına başlayarak önce Şafak (1886) ve Umran (1889) dergilerini, ardından ünlü Servet-i Fünûn dergisini çıkardı (1891). Recaizade Mahmud Ekrem’in aracılığıyla derginin başına Tevfik Fikret’i getirdi. Derginin yayımını sürdürürken çeşitli memurluklarda bulundu. Ticaret Mektebinde öğretmenlik, Beyoğlu Belediyesi Başkanlığı (1912), 193-42 yılları arasında üç dönem Ordu milletvekilliği yaptı. Fransızcadan romanlar çevirdi.

Ahmet İhsan’ın, en büyük özelliği edebiyat tarihimizde özel bir yeri bulunan Servet-i Fünûn dergisini, aynı zamanda en uzun ömürlü edebiyat dergisi olarak çıkarmış olmasıdır. Servet-i Fünûn dergisi, kurucusunun ölümünden sonra iki yıl daha çıkarak, 25 Mayıs 1944 tarihli 2461. sayısında yayınına son verdi. Ahmet İhsan’ın kabri Değirmendere köy mezarlığındadır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-DERLEME: Takvim-i Ümran (1304), Nev Usul Fotoğraf (1306), İlm-i Servet (1307), Asyay-ı Şarki’ye Seyahat (1307), Küçük Fıkralar (1307), Bir Facia (1308), Demiryolları (1308), Fenni Eğlenceler (1308), Postacı (1308), Bahse Ne Dersiniz (1308), Ülfet (1309), Musavver Nevsal-i Servet-i Fünûn (Hicri 1310 - 1314 senelerine mahsus beş cilt, 1895 - 1898), Musavver Servet-i Fünûn’un Tarihçesi (1328), Tirol Cephesinde Ateş Hattında (1917), Cemiyet-i Akvam’a Mü-zaheret Cemiyetleri Beynelmilel İttihatı, Sekizinci Lyon Kongresine Ait Rapor (Bala Ekalliyet Komisyonuna Ait Rapor, Cemil Birsel ile, 1340), Haver (tsz.).

GEZİ: Avrupa’da Ne Gördüm (1892), Altı Hafta Nil’de Seyahat (1312), Tuna’da Bir Hafta (1327).

ANI: Matbuat Hatıralarım (2 cilt, 1930-31).

ÇEVİRİ:

JULES VERNE’DEN: Seksen Günde Devr-i Alem (1306), Gizli Ada (1306), Deniz Altında 20 000 Fersah (1307), Kaptan Grant’ın Çocukları (1307), Cevv-i Hava’da Seyahat (1308), Çin’da Seyahat (1308), İki Sene Mektep Tatili (1308), Kaptan Hatras’ın Seyahati - Kutb-i Şimali’ye Seyahat (1308), Mihver-i Arz (1308), Siyah Hindistan - Yer Altında Seyahat (1308), Araba ile Devr-i Alem Yahut Sezar Kaskabel (1309), Spenser Adası (1318), Şanseller - Bir Yelken Gemisi Yolcusunun Defter-i Hatıratı (1319), Antil Adaları’na Seyahat (1320).

GEORGES OHNET’TEN: Demirhane Müdürü (1305), Kruva Mor (Croix Mort) Kadınları (1306), Kontes Sara (1307), Hırsız Kadın (1308).

ANDRE THEVRİET’TEN: RozLiz (1311), Hüsnü An (1313).

PAUL BOURGET’DEN: Sevdayı Hakiki (1312), Mavi Düşes (1317).

ÇEŞİTLİ YAZARLARDAN: İki Valide (Emile Richebourg’dan, 1306), Karnaval Cinayeti (Lapointe’den, 1306), Mumyanın İzdivacı (Marki de Montifor’dan, 1306), Haydut Banvoş Yahut Etfal-i Metrüke Sefaleti (Eugene Sue’den, 1306), Gülle (1307), Sütçü Kız (1308), Bir Serseri (Etienne Enol Lovis Judici’den, 1308), Bir Kadının Ruznamesi (Okta ve Feuillet’ten, 1308), Alexandre Dumas Fils’ten:Hermin (1307), Tek mi Çift mi? (1309), Gençlik (François Coppe’den, 1309), Genç Fromon ve Büyük Risler (Alphonse Daudet’den, 1312), Graziella (Lamartine’den, 1319), Sınai, Ticari, İktisadi Avrupa: 1. Kısım İngiltere ve Belçika (Marcel Divois’dan, 1327), Ekmekçi Kadın (Xavier de Montegin’den, 1306), Rus Ateşi (Haraşo, Pail Herigaut’tan, 1926), Yolda (1927), Rapa Novi Adası (1928).

KAYNAK: Hakkı Tarık Us / Elli yıl Mecmuası (tsz.), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), Ziyad Ebüzziya / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1988), Baki Asiltürk / Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa (2000), Serap İncegümüş / Gezi Edebiyatımıza Önemli Bir Katkı (Cumhuriyet Kitap, 26.4.2001), Mustafa Bektaşoğlu / Taşköprü Alimleri (2002), Nail Tan-Özdemir Tan / Gurur Kaynağımız Kastamonulular II (2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör