Yaşar Kalafat

Tarih Araştırmacısı, Araştırmacı

Eğitim
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 Türk tarihi ve kültürü araştırmacısı. 1939, Kars doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesini bitirdikten (1962) sonra, fark derslerini vererek  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun (1987) oldu. Hacettepe Üniversitesi SBE Yakın Çağ Tarihi Bölümünde “Şeyh Sait” konulu (1987), Gazi Üniversitesi SBE Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Edebiyatı Dalında “Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri” konulu (1989) ve Erciyes Üniversitesi SBE Dinler Tarihi Bölümünde “Kuzey Azerbaycan Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta Eski Türk Dini İzleri: Dini Folklorik Tabakalaşma” konulu (1991) yüksek lisans çalışmalarını yaptı. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalından “Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayı, Karakteri, Dönemindeki İç ve Dış Olaylar” konulu çalışması ile doktora çalışmasını bitirdi.

Irak, İran, Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan, Karakalpakistan, Kırgızistan, Kazakistan, Nahcıvan, Azerbaycan, Gürcistan, Karaçay-Çerkez, Kabartay-Balkar, Dağıstan, Kırım, Çuvaşistan, Tataristan, Başkurdistan, Makedonya, Bulgaristan, Gagauzeli, Kıbrıs, Dağlık Altay gibi Türk Bölgelerinde, Suudi Arabistan’da bulunarak çalışmalar yaptı. Başbakanlıkta görevli iken emekliye ayrıldı. Emekliye ayrıldıktan sonra ASAM’da Kafkasya Araştırmaları Masası Başkanı ve ASAM Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı.

Makalelerini 1988’den itibaren Millî Folklor, Avrasya Dosyası, Türk Kültürü, Erciyes, Türk Dünyası Tarih Dergisi, İçel Kültürü, Türk Kültürü, Türk Dünyası Araştırmaları, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Isparta, Millî Folklor, Türk Folkloru, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Bayburdun Sesi, İslam ve Kültür Araştırmaları dergilerinde yayımladı. Alanıyla ilgili sempozyumlara katılarak bildiriler sundu.

ESERLERİ:

Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançları İzleri (yüksek lisans tezi, 2 cilt, 1990), Türko Kürtlerde Uygarlık ve Ağızlar Hakkında Düşünceler (Prof. Dr. Mehlika Aktok Kaşkarlı ile, 1991), Karşılaştırmalı Halk İnançları, Azerbaycan - Doğu Anadolu (Doç. Dr. Zeynelabidin Makas ile, 1993), Makedonya Türkleri (Türkmenler, Torbeşler / Türkbaşlar, Çenkeriler ve Yörükler Arasında Yaşayan Türk İnançları, 1994), Güney Türkistan’dan Türkiye’ye Meseleler ve Türk Kültür Kimliği (1995), Manas’ın 1.000. Yılında Uluğ Türkistan Notları (Özbekistan -Türkmenistan -Kırgızistan, 1995), Kuzey Irak’ta Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları (Ahmet Doğan ile, 1995), İslâmiyet ve Türk Halk İnançları (1996), Özbekistan - Anadolu Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları (Prof. Dr. Malik Muratoğlu - Cevdet Türkeroğlu ile, 1996), Karşılaştırmalı Bayır - Bucak Türkmen Halk İnançları (1996), Anadolu Türk Halk Sufizmi - Zazalar Kırmanç ve Türkmenler (Erzurum Ziyaret Yerlerinin Tasnifi ve Halk Bilimi İtibariyle Önemi, 1997), Avrasya Türk Halk Sufızmi-1 (Kırgızistan - Özbekistan- Türkmenistan, 1997), Kuzey Afganistan Türkleri [Özbekler Türkmenler, Hazaralar-Afşarlar-Kazaklar] ve Karşılaştırmalı Halk İnançları (1998), Kuzey Azerbaycan Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta Eski Türk Dini İzleri, Dini Folklorik Tabakalaşma (1998), Abay’ın 150. Yılında İpek Yolu Güzergahları Bayır-Bucak / Nahçıvan / Türkmenistan / Kırgızistan / Kazakistan / Özbekistan [Kuzey Afganistan, Güney Türkistan] (1997), Kırım - Kuzey Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Kırım-Dağıstan-Kuzey Kafkasya Gezi Notları ve Türk Halk İnançları, 1999), Güney Kafkasya / Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Kuzey Azerbaycan- Gürcistan Nahçıvan Gezi Notları ve Türk Halk İnançları, 2000), Türk Dünyası Karşılaştırmalı Türkmen Halk İnançları Sosyal Antropoloji Araştırmaları (Afganistan, Özbekistan, Türkmenistan, Nahçıvan- Azerbaycan, Kafkasya, İran, Irak, Suriye, Anadolu, Makedonya, 2000), Bakü Ceyhan Kültür Hattı / Sosyal Antropoloji Araştırmaları (2000), Türk Dünyası Halk İnançları Teori ve Metot (2001), Karaçay-Balkarlar: Tarih, Toplum ve Kültür (Ufuk T. ile, 2003), Şamanizm (2004), İran Türklüğü (2005).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör