Ahmet Hilmi Kalaç

Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset adamı (D. 1888, Kayseri - Ö. 1966). Düyunu Umumiye Müdürlerinden Halaçoğlu Mehmet Faik Bey’in oğludur. Kayseri İdadisi, İstanbul Lisesi, Yüksek Öğretmen Okulu ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Çalışma hayatına 1910 yılında Kayseri Lisesinde tarih-coğrafya öğretmeni olarak başladı, aynı yıl Kayseri Sancağı Maiyet Memurluğuna atandı. Mutasarrıf Muammer Bey’in yardımıyla, 29 Ağustos 1910’da Yunus Bekir tarafından çıkarılmaya başlanan Kayseri’nin ilk gazetesi Erciyes’in başyazarlığını yaptı. İstanbul’daki öğrenciliği sırasında girdiği İttihad ve Terakki Fırkasının Kayseri teşkilatını geliştiren Ahmet Hilmi Halaç, daha sonra sırasıyla Adana Maiyet Memurluğu, Bahçe, Bor, Bozkır, Kangal ve Hafik Kaymakam vekillikleriyle, Suşehri Kaymakamlığında bulundu. Kalaç, Karaağaç ve Karaman Kaymakamlık görevlerinden sonra 1919’da idarecilikten ayrıldı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarındaki idareciliği sırasında verdiği hizmet ve başarılarından dolayı, üstlerinin takdirini kazandı. Ermeni komitacılarının kışkırtması ile başgösteren Ermeni ayaklanmalarının bastırılmasını sağladı. Sivas Kongresi’ne katılan heyette her aldı. Kongre sonrasında Kayseri’ye dönem heyet, Müftü Ahmet Remzi Efendi’nin başkanlığında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kayseri Şubesini kurdu. 1920’de İstanbul Meclis-i Mebusanı için yapılan seçimleri kazanan Müftü Ahmet Remzi’nin (Akgöz) çekilmesi üzerine, yerine Ahmet Hilmi Halaç gönderildi. Ancak, İstanbul’un 16 Mart 1920’de düşman işgaline uğramasıyla Meclis dağılınca Kayseri’ye döndü. Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine, Ankara’ya giderek, yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisine katıldı. 1946 yılına kadar yedi dönem Kayseri Milletvekilliği yaptı. Görev süresi bittiğinde emekliye ayrılarak politikadan çekildi. Makaleleri; Kayseri Halkevi dergisi Erciyes’te yer aldı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Kayseri’nin İktisadi Mevkii (1911).

HATIRA: Kendi Kitabım (1960).

HAKKINDA: Abdullah Satoğlu / Kayseri Ansiklopedisi (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör