Fethi Mehmed Ali

Divan Şairi, Yazar

Ölüm
Diğer İsimler
Osman Beyzâde, Rusçuklu Ali Fethi Efendi

Divan şairi, yazar (D. 1803, Tuna / Rusçuk (Ruse) – Ö. 1858, İstanbul). Türkçü bir ailenin çocuğudur. Memleketinde “Osman Beyzade” diye anılmaktaydı. İlk öğrenimini doğduğu yerde yaptıktan sonra, Edirne’ye, oradan da 1825 yılında İstanbul’a geldi. Bir süre öğretmenlik yaptı. 1829 yılında doğduğu yer olan Bulgaristan’nın Rusçuk kasabasına döndü. 1835 yılında yeniden İstanbul’a gelerek öğrenimine devam etti. Birkaç yıl hem okudu, hem de gazete ve dergilere yazılar ve şiirler yazmaya başladı.

Mehmed Ali Efendi, 1839 yılında Maarif Adliye Mektebi öğretmenliğine atandıysa da 1847’de kimi nedenlerden dolayı istifa etti. Fatih Camisi’nde tefsir-i şerif okutmaya başladı. 1850 yılında Meclisi Maarifi (Eğitim Meclisi) Umumi’ye üyeliğine atandı.Bundan sonra da görevli olarak Haleb’e gönderildi.

Fethi Mehmed Ali Efendi, yaşamının sonuna doğru, İstanbul kütüphanelerindeki tüm kitapların adlarını içeren bir kataloğun hazırlanması işine girişti ve sadece birinci cildini yayımlayabildi .Bu eser şimdi genel kütüphanede bulunmaktadır... 1858 yılında hayata gözlerini yumdu ve Eyüb’de toprağa verildi. 

Şairin şiirlerinde ince bir lirizm, ustaca kullanılmış nükteli bir dil, kişi ve toplumun görevleri doğrultusunda, insan aklının üstünlüğü ve etkinliği ağır basmaktadır. İfadelerinde, zamana özgü Arapça ve Farsça sözcükler ile terkipler kullanmasına rağmen, ortaya attığı fikirler orijinal ve ilginçtir.

ESERLERİ (Çeşitli):

Hilyatü Sultan, Hayrülhasan Fi Şerhil Müsteşaril Müminin, Sermayel Necad,  Tercüme-i Nasaihi Eflatun, İlmüTabakatül Erz, Şiirler, Elasarül Aliye Fi Hezain Elketeb.

KAYNAK: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör