Fethi Giray

Gazeteci, Şair

Doğum
Ölüm
25 Şubat, 1970
Eğitim
Ankara Erkek Lisesi

Şair, gazeteci (D. 1918, Söğüt / Bilecik - Ö. 25 Şubat 1970, Ankara). Ankara Erkek Lisesi (1938) mezunu. Resmî kuruluşlarda memurluk, Ankara Ajansı ve Hürses gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Ankara’da Telgraf (1953) ve Kudret (1960-66) gazetelerini çıkardı. Ankara Telgraf Basımevini işletti.

İlk şiiri “Rizeli Ali’nin Hikâyesi”, 1939’da Dikmen der­gisinde yayımlandı. 1943’ten itibaren şiirleri ve seyrek olarak da hikâyeleri Yeni Edebiyat, İnkılapçı Gençlik, Servetifünun-Uyanış, Varlık, Ses, Yürüyüş, Yurt ve Dünya, Harman, Yaratış, Gün, Meydan, Edebiyat Dünyası, XX. Asır, Yeni Sanat, Yeditepe, Pazar Postası, Seçilmiş Hi­kâyeler, Dost, Yön gibi çok sayıda dergide yayımlandı.

  İlk ürünlerinde halkın gündelik yaşamını, sıkıntılarını ve sorunlarını sade, içtenlikli bir söyleyişle işledi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yazdığı şiirlerde savaş, barış, işsizlik ve yoksulluk gibi konular öne çıktı. Giderek ele al­dığı konular çeşitlendi ve bu arada hikâyeler de yazdı. Lirizmi göz ardı etmeden, gerçekçi ve toplumcu bir anlayışla insanlığı daha iyiye ve gü­zele götürmeyi amaçlayan şiirler yazdı.  

“Büyük bir ustalık çizgisine erişemese bile, her zaman belli bir başarı düzeyinin altına düşmeyen, barışsever, insancıl, yerli havasıyla yeni şiirimizin geçirdiği aşamalar içinde kendine özgü bir yeri oldu” (Şükran Kurdakul).

ESERLERİ:

Sulha Selâm (1941), 1943 (savaş şiirleri, Suat Taşer ile, 1943), Alaca Karanlık (Seçilmiş Hikâyeler dergisi, 1951), Mavi Gözyaşları (İ. Göktürk ile, 1970), Şiirler (tüm şiirleri, 1972).

HAKKINDA: Seçilmiş Hikâyeler Dergisi Özel Sayı (c. IV, sayı 32-33, 1951), Asım Bezirci / Temele Gül Dikenler (1997), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör