Feryadi

Halk Ozanı

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Deli Derviş

Halk şairi (D. ? 1824, Sivas – Ö. 1904, Sivas). Sivas bölgesinde yaşadığı, halk arasında “Deli Derviş” diye anıldığı bilinmektedir. Sadeddin Nüzhet Ergun’un kendisinden aldığı bilgiye göre, Divriği’de yaşadı, Zongallı köyünde toprak sahibi oldu, seksen yaşlarında iken Kangal’a bağlı Mamas köyünde öldü. Şiirleri, Bektâşi Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde yayımlanmıştır.

HAKKINDA: Vasfi Mahir Kocatürk / Tekke Şiiri Antolojisi (1955).

NEFES

Otlar bitmiş viraneler yurdunda,

Ne acayip, ah eylemez sağlar, hey!

Kimi şad ü hürrem, kendi keyfi nde.

Kimisine fi rkat gelmiş, ağlar, hey!

 

Nice kahramanlar vardı bu hana,

Kimisi şah oldu gitti zamana;

Benim deyi hükmederdi cihana...

Hâke yeksan oldu taht ü tuğlar, hey!

 

Şu çarh-ı gerduna kanma, dekbazdır;

Evveli şadlıktır, bahardır, yazdır;

Âhırı vayvaylı bir ulu sazdır;

Veliler, nebiler göçtü, inler, hey!

 

Türlü cevahirden alıp satardı,

Çimeninde lâl ü mercan biterdi;

Seher vakti bülbülleri öterdi,

Viran kalmış bahçelerle bağlar, hey!

 

Usandım feleğin âdelelerinden,

Doldurup verdiği badelerinden.

Sefi l Feryadi’nin didelerinden,

Ab-ı revan gibi yaşlar çağlar, hey!

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör