Ahmet Hamid Ongunsu

Ordinaryüs Profesör, Akademisyen, Tarihçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi
Diğer İsimler
Ahmet Hamit Ongunsu

Tarihçi, Akademisyen, Ord. Prof.  (D. 1885, Hanya – Ö. 1967, İstanbul). Bazı kaynaklarda Ahmet Hamit Ongunsu olarak geçer. İlköğrenimini Hanya Mekteb-i Kebîr-i İhsânî’de ve İstanbul Numûne-i Terakkî Mektebinde, lise öğrenimini Vefa ve Mercan İdadîlerinde tamamladı. 28 Haziran 1910’da Mekteb-i Mülkiye'yi pekiyi derece ile bitirdi.

Mezuniyetinden sonra uzun süre eğitimcilik yaptı. Maarif Vekaletine geçen Selânik ve İstanbul’daki çeşitli okullarda coğrafya, tarih ve yurttaşlık bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. Balkan Harbi sonucu Selanik'in kaybı ve işgali üzerine bu görevden ayrılarak İstanbul Sultanisi tarih, coğrafya muallimliğine geçti.

Mülkiye'nin 1918 yılında yeniden açılışı üzerine Mekteb-i Mülkiye Müdür Muavinliğine ve coğrafya muallimliğine tayin edildi. 1925’te Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Yeniçağ Tarihi profesörlüğü görevini yürüttü. 29 Kasım 1927’de Mülkiye Mektebi müdürlüğüne getirildi.

1929'da Yüksek Muallim Mektebi Müdürlüğüne atandı. 1933'de Maarif Vekaleti Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğüne terfi etti. 1934'te Galatasaray Lisesi tarih muallimliğine atandı. 1935'te tekrar Yüksek Muallim Mektebi Müdürlüğüne getirilen Prof. Ongunsu, 1939'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığına getirildi. Aynı yıl Ordinaryüs unvanı aldı. 1955 yılında Edebiyat Fakültesi Son Çağ Kürsüsü Başkanı olarak yaş haddinden emekliye ayrıldı. Türk Tarih Kurumu üyeliği yaptı ve İstanbul Muallimler Birliğini kurdu. Ord. Prof. Ahmed Hamid Ongunsu, 29 Ağustos 1967'de İstanbul'da öldü.

ESERLERİ:

Osmanlı Coğrafya-yı Tabîî ve İktisadîsi (1918), Kurun-ı Cedide ve Asr-ı Hazır Mebadisi (1924), Kurun-ı Cedide ve Asr-ı Hazırda Türk Tarihi (1926), Türkiye Tarihi - İlkmektep 3. Sınıf (1926), Türkiye Tarihi - İstanbul'un Fethinden Zamanımıza Kadar (Mustafa Muhsin Toker ile -1926), Türkiye Tarihi - İlkmektep 3. Sınıf (1926), Türkiye Tarihi - İstanbul'un Fethinden Zamanımıza Kadar (Mustafa Muhsin Toker ile -1926), Avrupa Diplomasisi Tarihi (1927-28), Tanzimat ve Amillerine Umumi Bir Bakış (1940), [İstanbul’un] 500. Fetih Yılı Münasebetiyle Bazı Düşünceler (1953).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009), Ahmed Hamid Ongunsu (oktayaras.com, erişim 26.03.2018).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör