Ali Yardım

Hadis Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Ölüm
00 Aralık, 2005
-
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Hadis araştırmacısı (D. 1939, Oba Köyü / Alanya / Antalya – Ö. Aralık 2005). İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünden (1965) mezun. İki yıl ortaöğretimde öğretmenlik yaptıktan sonra 1967 yılında yükseköğretime geçti. Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü, İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü ve Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde görev yaptı. 1984’te doktor, 1987’de doçent ve 1993’te profesör oldu. Çalışmalarını DEÜ İlâhiyat Fakültesi Hadîs Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü. Araştırma teknikleri, paleografi, el yazması eserlerin analizi konularında dersler verdi. Ayrıca, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler verdi ve tezler yönetti.

Makaleleri; Kubbealtı Akademi Mecmûası, DEÜ İlâhiyât Fakültesi dergilerinde; Prof. Dr. İsmail AKA Armağanı, Türk Münevverinin Müşterek Fikir ve İmân Zemîni, Türk Kültüründe Tire, IV. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Ekrem Hakkı Ayverdi Hâtıra Kitabı, I. Mesir Konferansları, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu kitaplarında yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisi için madde yazdı.

ESERLERİ:

İzmir Millî Kütüphanesi Yazma Eserler Katoloğu I-IV (1992-1997), Hadîs I-II (1998), Alanya Kitâbeleri (Tesbît, Tescîl, Tasnîf ve Değerlendirme, 2002), Peygamberimiz’in Şemâili (3. bas., 1999), İslâm’da Eğitim-Öğretim Târihi (3. bas., 1998), Şihâb’ül-Ahbâr Tercümesi (1999), Amasya Kaya Kitâbesi (2004), Amasya Burmalı Minâre Câmii Kitâbeleri (2004).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör