Ferit Celal Güven

Gazeteci, Yazar

Doğum
-
Ölüm
-
Eğitim
Adana Sultanisi

Gazeteci-yazar (D. 1894 - Ö. 1975). Adana Sultanisi (1912) mezunu. Güzel Sanatlar ve Hukuk Mektebinde öğrenci iken Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine askere alındı. Millî Mücadele yıllarında Yeni Adana gazetesinde işgal kuvvetlerine karşı halkın direnişini teşvik eden yazılar yazdı (1919-23).

Cumhuriyet’ten sonra kurduğu Türk Sözü gazetesinin başyazarlığını yaptı (1923-67). Urfa ve İçel’den milletvekili seçildi (1927-46). Bir süre Ankara Halkevi Başkanlığını yaptı (1934-46). 27 Mayıs’tan sonra toplanan Kurucu Meclise Anadolu basınının temsilcisi olarak katıldı. Diğer yazıları ve hikâyeleri Türk Yurdu, Ülkü ile kendi çıkardığı Altınyurt ve Yeni Ufuklar dergilerinde yayımlandı. Çakır Ali (Reşit Rıza Somako ile, 1937) adlı bir piyesi vardır.

HAKKINDA: Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör