Mehmet Demirci

Tasavvuf Araştırmacısı, Araştırmacı

Doğum
Eğitim
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Tasavvuf araştırmacısı. 1942, Konya doğumlu. 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi. Gümüşhane’de orta dereceli okullarda öğretmenlik ve askerlik hizmetinden sonra, bir sınavla 1970 yılında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsüne atandı. 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesine dönüştürülen bu kurumda tasavvuf tarihi dersleri okuttu. “Gazali’ye Göre Tasavvuf” adlı çalışmasıyla 1984’te doktor unvanı aldı. 1987’de doçent, 1994’te profesör oldu. 1995 yılında altı ay süreyle Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde çalıştı. Tasavvuf tarihi öğretim üyeliğinin dışında, çeşitli zamanlarda fakülte kurulu üyeliği, İlâhiyat Meslek Yüksekokulu müdürlüğü, Temel İslâm Bilimleri Bölümü başkanlığı görevlerinde bulundu.

Makale ve çevirilerini, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Mehmed Akif Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Tarih, Türk Edebiyatı, Diyanet Aylık Dergi, Diyanet Dergisi, Erdem, Bilig, Manisa, Tasavvuf, İslâmî Araştırmalar, KAM, Selçuk, Fidan, Dergâh, Diyanet Avrasya, Altınoluk dergilerinde yayımladı. Diyanet Gazetesi, Tercüman, Zaman ve Yeni Asır gazetelerinde yazdı. TDV İslâm Ansiklopedisi, İslâmî Bilgiler Ansiklopedisi, Mezhepler ve Tarikatlar Ansiklopedisi için madde yazdı. Yûnus Emre’de İlâhî Aşk ve İnsan Sevgisi ile T. İş Bankası Yûnus Emre Eser Yarışmasında ikincilik ödülü aldı. 

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-DENEME: Yûnus Emre’de İlâhî Aşk ve İnsan Sevgisi (1991), Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf (1993), Türkistan Notları (Yesevî Diyârında 6 Ay, 1996), Mevlâna’dan Düşünceler (gen. 2. bas. 2002), Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler (2. bas. 2004), İbadetlerde Manevi Boyut (2004), Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar (2005), Tasavvuf ve Ahlak Yazıları (2005).

ÇEVİRİ: Nurlar Hazinesi (İbn Arabî’den, 1990).

YAYIMA HAZIRLAMA: Türkiye’nin Çağdaşlaşma Problemi ve İslam (2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör