M. Metin Hülagü

Profesör, Tarih Yazarı, Akademisyen

Doğum
23 Aralık, 1962
Eğitim
Marmara Üniversitesi
Burç
Diğer İsimler
Türk Tarih Kurumu eski Başkanı

Tarih profesörü ve yazarı, akademisyen, Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı. 23 Aralık 1962, Erenler köyü / Ceyhan / Adana doğumlu. İlkokulu köyünde bitirdi. Ortaokulu Ceyhan’da (1976), lise öğrenimini ise İstanbul’da (1980) tamamladı. 1981-85 yılları arasında Marmara Üniversitesinde okudu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde (1987) yaptı. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü adına İstanbul Üniversitesi SBE’de araştırma görevlisi olarak çalışmaya ve aynı enstitüye bağlı olarak Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Kürsüsünde doktora çalışmasına başladı.

1988-1991 arası dil öğrenmek, doktora konusuyla ilgili araştırmalarda yapmak üzere İngiltere’de bulundu. 24 Aralık 1992’de doktora çalışmasını “Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Hayatı” adlı teziyle tamamlayarak Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Kürsüsündeki görevine döndü. 1993’te yardımcı doçent kadrosuna atandı ve çalışmalarını burada öğretim üyesi olarak sürdürdü.

14.10.1993 tarihinde Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. Yine aynı yılın Mart ayında Doçentlik Dil Sınavı’nı verdi. 6 Aralık 1999 tarihinde yapılan Doçentlik Sınavı’nda başarılı bulundu. Daha sonra Profesörlük unvanını aldı.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi; Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürü ve Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığında bulundu.

26 Haziran 2012'de Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevine getirildi. 

Prof. Dr. Hülagü, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. 

Makalelerini 1995 yılından itibaren Belleten, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Tarih ve Medeniyet Dergisi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Türk Dünyası Tarih Dergisi’nde yayımlandı. Osmanlı ansiklopedisi ve TDV İslâm Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

 

ESERLERİ:

Gazi Osman Paşa, Askeri ve Siyasi Faaliyetleri (1993),

Pan-İslâmist Faaliyetler 1914-1918 (1994),

İslam Hukukunda Hapis Cezası (1996),

1897 Osmanlı-Yunan Harbi.

Sicill-i Osmanî (I. Cilt) (Mehmed Süreyya) (1996),

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (4 cilt, 2007),

Yaralı Mareşal, Gazi Osman Paşa, Yitik Hazine Yayınları (2. bas. 2007),

Osmanlının Son Umudu, Panislamizm (1914–1918) (2. bas. 2007),

Geçmişteki İzleriyle Kayseri (2007),

İslam Birliği ve Mustafa Kemal (2008),

Bir Umudun İnşası Hicaz Demiryolu (2008),

Sultan II. Abdülhamid’in Zaferi (2008),

Armenians in Ottoman Society (2 cilt,  2008),

Hoşgörüden Yolayrımına Ermeniler (4 cilt, 2008),

Mehmed Zeki Pakalın, Zeyl-i Sicil-i Osmanî c. I (2008),

Mehmed Zeki Pakalın, Zeyl-i Sicil-i Osmanî c. XIX (2008),

Yurtsuz İmparator Vahdeddin ve Osmanlı Hanedanı (3. bas. 2010),

Sultan II. Abdülhamid’in Sürgün Günleri (3. bas. 2010),

The Hejaz Railway (2010),

Bir Dostluk Öyküsü Belgelerle Türk Japon İlişkileri (2011),

Devr-i Hamid (5 cilt, 2011).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Hakkında (metinhulagu.com, 22.12.2016).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör