M. Mehdi İlhan

Profesör, Akademisyen, Tarihçi

Doğum
01 Şubat, 1946
Ölüm
05 Aralık, 2020
Eğitim
Leeds Üniversitesi Arapça ve Dinler Tarihi Bölümü
Burç

Akademisyen, tarih profesörü (D. 1 Şubat 1946, Hani / Diyarbakır – Ö. 5 Aralık 2020, Canberra / Avustralya). İlk ve ortaöğrenimini Diyarbakır’da tamamladı (1966). Yükseköğrenim için gittiği İngiltere’de önce Londra’daki bir kolejde okuyarak dilini geliştirdi, daha sonra Leeds Üniversitesinde Arapça ve Dinler Tarihi alanında lisans öğrenimini tamamladı. Doktorasını Manchester Üniversitesinde “The 1518 Ottoman Cadastral Survey of the Sancak of Amid” (1518 Tarihli Osmanlı Tapu Tahrir Defterlerine Göre Amid Sancağı)” adlı teziyle tamamladı.

1975-77 yılları arasında Manchester Üniversitesinde Türk dili okutmanı olarak görev yaptı. 1978’de Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümüne doktor asistan olarak girdi. 1982’ye kadar İstanbul Başbakanlık Arşivi ve Ankara TKGM Kuyud-i Kadime Arşivinde araştırmalar yaptı. 1982’de yardımcı doçent oldu. 1982-85 yıllarında Suudi Arabistan’daki çeşitli şirketlerde İngilizce öğretmeni olarak çalıştı. 1985’ten itibaren bu ülkedeki Kral Suud Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde iki yıl öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1989-90 yıllarında yardımcı doçent olarak ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ders verdi. Burada 1992 yılında doçentliğe, 1997’de profesörlüğe yükseldi. 1994-95 yılları arasında Al-Bayt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde kurucu üye olarak görev yaptı. Çalışmalarını ODTÜ Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürdü. Makaleleri 1981’den itibaren Tarih Enstitüsü Dergisi, AÜ Tarih Araştırmaları Dergisi, Belleten dergileri ile ortak kitaplarda yayımlandı.

Vefatı:

 

Uzun yıllar Canberra National Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. M. Mehdi İlhan, 5 Aralık 2020 günü Canberra’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Prof. Dr. İlhan’ın Cenaze işlemlerimi Türkiye Büyükelçiliği yürüttü. Cenazeni Diyarbakır’a götürülerek Diyarbakır’da toprağa verildi.

Prof. Dr. M. Mehdi İlhan’ın vefatını 8 Aralık 2020 günü Melbourne Türk Radyosu duyurdu. Vefat bilgisi Türkiye’de Facebook’ta yer alan haberlerle öğrenildi.

İngilizce ve Arapçayı çok iyi, Farsça ve Fransızcayı orta derecede bilen Prof. Dr. M. Mehdi İlhan'ın, basılı kitaplarından başka, yurt içi ve dışında yayımlanan çeşitli dergilerde çıkmış otuzu aşkın bilimsel araştırması ve 10'u aşkın bildirisi vardır.

 

Bunlardan Diyarbakır'la ilgili olanlarından bazıları şunlardır:

 

Diyarbakır Fatihi ve Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa (Atatürk ve Diyarbakır, Diyarbakır 1981, s. 137-162), 1518 Tarihli Tapu Tahrir Defterlerine Göre Amid Sancağında Tımar Dağılımı (Tarih Enstitüsü Dergisi, XIV, Ankara, 1983, s. 415 - 436), Some Notes on the Settlements and Population of the Sancak of Amid According to the 1518 Ottoman Cadastral Survey (A.Ü. Tarih Araştırmaları Dergisi, XIV, Ankara, 1983, s' 415 - 436), Studies in the Medieval History of Diyarbekr Province Some Notes on the Sources and Literaure (Belleten, LIII/206, Ankara 1989, s. 190 -236), Onaltıncı Yüzyıl Başlarında Amid Sancağı Yer ve Şahıs Adları Hakkında Bazı Notlar (Belleten, UV/209, Ankara, 1990, s. 213 - 222), Onaltıncı Asırda Diyarbakır Şehrinin nüfusu ve mahallelere dağılımı (Ziya Gökalp, 62, Ankara, 1991, s. 49-72),  XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır Şehrinin Nüfusu ve Vakıfları: 1518 ve 1540 Tarihli Tapu Tahrir Defterlerinden Notlar (A.Ü. Tarih Araştırmaları Dergisi, XVI/26, Ankara, 1994, s. 45 -113), Diyarbakır'ın Türbe, Yatır ve Mezarlıkları (Bildiri, İslâm Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri I., Ankara, 1996, s. 179 - 211).

 

ESERLERİ:

 

Araştırma-İnceleme: Sultan Süleyman the Grand Turk (Prof. Dr. Yaşar Yücel ile, 1991), Amid [Diyarbakır]: 1518 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Amid Sancağı. (2000)

 

Çeviri-Derleme: Ali Fuat Cebesoy: A Commemoration (1994).

 

HAKKINDA: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, 1997, s. 450-451 İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007)  - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör