Mehmet Baysun

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırmacı-yazar (D. 1899, İstanbul - Ö. 1968). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1926) mezunu. Aynı fakültede asistan olarak öğretim üyeliğine başladı (1937). Doktorasını aynı yerde verip 1939’da doçentliğe, 1946’da profesörlüğe yükseldi. 1960’ ta ordinaryüs profesör olan Baysun, İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi’nin kurucusu (1947) olup Türkiyat Enstitüsü ve İslâm Ansiklopedisi’nde murahhas üyelik ve müdürlük görevlerinde bulundu (1950-51).

BAŞLICA ESERLERİ:

Boğaziçi İskelelerine Dair Bir Risale (1945), Cem Sultan Hayatı ve Şiirleri (1946), Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Savaşı (1950), Cevdet Paşa’nın Tezakiri (4 cilt, 1953-1967), Mevâidü’n-Nefâis fi Kavaidi’l-Mecâlis (yay. haz., Gelibolulu Ali’den, 1956).

HAKKINDA: Şehabettin Tekindağ – Orhan Köprülü / Türk Dili (sayı: 23, 1969), TTK Belleten (sayı: 129, 1969), M. Münir Aktepe / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 5, 1992), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör