M. Halit Bayrı

Edebiyat Araştırmacısı, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
08 Şubat, 1896
Ölüm
27 Ekim, 1958
-
Eğitim
Darülfünûn Edebiyat Bölümü (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü)
Burç
Diğer İsimler
Mehmet Halit Bayrı, Adil Özseven, Denizcioğlu, İsmail Nâmi, Muammer Önus

Halkbilimci ve edebiyat araştırmacısı (D. 8 Şubat 1896, İstanbul - Ö. 27 Ekim 1958). Soyca Diyarbakırlıdır. Tam adı Mehmet Halit Bayrı. Adil Özseven, Denizcioğlu, İsmail Nâmi, Muammer Önus adlarını da kullandı. Babasını beş yaşında iken kaybettiğinden annesi tarafından yetiştirildi. Galata Rüştiyesi, Kabataş İdadisi, Darülfünûn Edebiyat Bölümü mezunu. Birinci Dünya Savaşı’na yedek subay olarak katıldı, Çanakkale Savaşları’nda görev aldı. 1918 yılında terhis edilince döndüğü İstanbul’da edebiyat ve folklor çalışmalarına başladı.

Çalışma hayatına, 1913 yılında Malkara ilçesi Şahin bucağında kâtip olarak başladı. Ayân Meclisinde kâtiplik (1918), İstanbul Belediyesi Şehir Meclisi Barosu memurluğu (1925), Eminönü Halkevi Dil ve Edebiyat Şubesi başkanlığı (1936-41), İstanbul Belediyesi Bedesten Müdürlüğü, son olarak da İstanbul Belediyesi Mezat Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Bu görevde iken fiili hizmet müddeti otuz yılı aşmış bulunduğundan, kendi isteğiyle emekli oldu (1953). 

Emekliliğinden sonra bir süre redaktör ve düzeltmen olarak Remzi Kitabevinde çalıştı. Daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğünde görev aldı. Buradaki çalışmalarını ölünceye kadar sürdürdü. Cenazesi kalabalık bir cemaat tarafından kaldırılarak Merkezefendi Kozluca Mezarlığında toprağa verildi.

Türk folkloruna araştırmacı olarak yaptığı katkılarla tanınan Bayrı, İsmail Hakkı Ertaylan’ın çıkardığı Düşünce (1922) ve Hilmi Ziya Ülken’in çıkardığı Anadolu dergisinin (1924-25) yazı işleri müdürlüğünü yaptı, Ankara’da Türk Halk Bilgisi Derneğinin kurulmasına öncülük etti (1927). İstanbul’da Türk Halk Bilgisi Haberleri (1929-42) ile İstanbul Halkevinin yayın organı Yeni Türk dergisini (1936-41) yönetti. Makale ve şiirlerini, çoğunlukla, Anadolu, Azerbaycan, Yurt Bilgisi, Dergâh Folklor Postası, Halk Bilgisi Haberleri, Hayat, İstanbul Şehremâneti Mecmuası, Kopuz, Kızıl Elma, Millî Mecmua, Tanrıdağı, Tarih Dünyası, Türk Dili, Türk Folklor Araştırmaları, Türk Yurdu, Yeni Türk, Ülkü dergilerinde yayımladı.

Türk folkloru büyük bir ustasını kaybetti. Saz şairleri üzerindeki çalışmaları gerçekten yorucu fakat o kadar da değerliydi. Onun hemen bütün yazıları yarına kalacaktır. O, bütün ömrünü bu yola vermiş bir kişi... Onunla yola çıkanlardan hiçbiri işi sonuna kadar götüremediler. Yalnız o, durmadan, yılmadan yazdı, araştırdı, malzeme topladı... İmkân bulduğu kadar yayımladı.” (Cahit Öztelli)

ESERLERİ:

Maziden Bir Yaprak (Çanakkale Savaşları Hakkında, 1919), Anadolu Manileri (1932), Cumhuriyet Devrinde Halk Bilgisi Hareketleri (1933), Balıkesirli Bir Şair (1934), İstanbul Argosu ve Halk Tabirleri (1934), Belediye İşleri Kılavuzu (2 cilt, 1936), Halk Şairleri Hakkında Küçük Notlar (1937), Halk Adetleri ve İnanmaları (1939), İstanbul Folkloru (1947), Belediye Gelirleri Kanunu ve Gerekçeleri (Muhtar Acar’la birlikte, 1948), Mahallî İdareler Kılavuzu (3 cilt, 1948-1949), XX. Yüzyıl Halk Şiiri (1956), XIX. Yüzyıl Halk Şairleri (1957), Âşık Cevherî (1958), Âşık Viranî Divanı (1959), Dadaloğlu Hakkında Notlar, Yer Adları ve Yer Adlarına Bağlı Folklor Bilgileriyle İstanbul (1964).

Ayrıca basılmamış eserleri vardır.

HAKKINDA: Türk Folklor Araştırmaları dergisi (Ocak 1959, sayı: 114), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 1997, s. 279-280, 283-285), Abdullah Uçman / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 5, 1992), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (c.1, 2001), Sevengül Sönmez (Virgül, sayı: 40, Nisan 2001), İhsan Işık / TEKAA (2006) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör