Feridun Ergin

İktisatçı, Akademisyen, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
23 Ekim, 2008
Eğitim
Paris Siyasal Bilim­ler Okulu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İktisatçı, akademisyen, siyaset adamı (D. 1917, İstanbul - Ö. 23 Ekim 2008, İstanbul). Paris Siyasal Bilim­ler Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1940). İstanbul Üniversi­tesi İktisat Fakültesi’ne öğretim üyesi (1943), doçent (1948), sonra profesör oldu. 1950 ve 1954’te Demokrat Parti’den Urfa milletve­kili seçildi. 1957’de, Hürriyet partisi kuru­cuları arasında yer aldı, aynı yıl politik ya­şamdan çekildi, İktisat Fakültesi’ne döne­rek profesör oldu (1960). 1961 Kurucu Meclisi’nde üye olarak çalıştı. -12 Eylül 1980’den sonra kurulan Kurucu meclis üyeliğine seçildi. 1982 Anayasası’nı hazır­layan Anayasa Komisyonu’nda üyelik yap­tı. Ancak Danışma meclisi ve Anayasa ko­misyonu üyeliklerini sürdürmedi.

Prpf. Dr. Feridun Ergin 1982 yılında üniver­siteye döndü, 1985 yılında emekli oldu. 23 Ekim 2008 günü İstanbul’da öldü.

BAŞLICA ESERLERİ:

Harp Zamanında Devle­tin Ekonomiye Müdahalesi (1943), İktisat (1961), Gelişme Hareketlerinin Tarihi Seyri (1963), Para Siyaseti (1966), Ak İktisat An­siklopedisi (Yayın Kurulu Başkanı) [1971], Uluslararası Politika Stratejileri (1975), Para Politikası (1975), Kredi Sistemi (1975), Atatürk Zamanında Türk Ekono­misi (1977), K, Atatürk (1978), Para ve Kredi teorileri (1981).

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi  (c. 8), Tevfik Güngör / İktisatçı Prof. Dr. Feridun Ergin öldü (dunya.com, 23.10.2008).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör