Ercüment Kuran

Tarihçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Tarihçi (D. 1920, İstanbul – Ö. 2009, Kocaeli). Kadıköy Saint Josef Lisesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (1948) mezunu. 1949 yılında aynı fakültenin Son Çağ Tarihi Kürsüsüne asistan olarak atandı, 1953’ te doktorasını tamamladı. Bir buçuk yıl süreyle Almanya’ya (1954-56) gönderildi. 1957’de doçent oldu. 1958’de Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika İncelemeleri Okulunda altı ay kadar Prof. Bernard Lewis’nin seminerlerine katıldı. 1967 yılında Kanada’da Toronto Üniversitesi İslâmi İncelemeler Bölümü tarih doçentliğine atandı. 1970’te Türkiye’ye döndükten sonra Hacettepe Üniversitesinde profesör oldu. 1971-73 yıllarında aynı üniversitenin Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu. 1983’te Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı ve aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü iken kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. 2009 yılında geçirdiği trafik kazası sonunda Kocaeli Hastanesi’nde öldü.

Ercüment Kuran, 1963 yılında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü asli üyeliğine, 1966’da Türk Tarih Kurumu şeref üyeliğine seçildi. Yurtiçinde ve yurtdışında birçok bilimsel toplantıya katılarak bildiriler sundu. Çeşitli dergilerde iki yüz civarında makalesi yayımlandı.

ESERLERİ:

Cezayir’in Fransız İşgali Karşısında Osmanlı Siyaseti (1957), Avrupa’da Osmanlı İkamet Elçiliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Faaliyetleri (1968), Atatürkçülük Üzerine Denemeler (1981), Türkiye’nin Batılılaşması ve Millî Meseleler (1994), Türkiye’nin Yenileşmesi, Çileli Bir Yolda İlerleyiş (1998), Türk-İslâm Kültürüne Dair (2000).

KAYNAK: Necmeddin Sefercioğlu / Ercüment Kuran’ın Yeni Eseri (Türk Yurdu, sayı: 159, Kasım 2000), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009), Türkiye Kültür ve Sanat 2010 Yıllığı (2010).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör