Ahmet Gökoğlu

Arkeolog, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Ölüm
28 Ekim, 1981
-
Eğitim
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü

Halk­bilimci ve arkeolog (D. 1902, Almören köyü / Araç / Kastamonu – Ö. 28 Ekim 1981). Babası Osman Bey, annesi Hatice Hanım’dır. So­yadı Gökce iken mahkeme kararıyla Gökoğlu olarak düzeltilmiştir. Kastamonu Erkek Muallim Mektebinde (1925-30) öğrenim gördü. Bir yandan da askerlik şubesinde yazıcılık yaptı. Muallim Mektebini bitirince Daday Merkez İl­kokuluna tayin edildi. 1938 yılına kadar ilkokul öğretmenliği, başöğ-retmenlik ve maa­rif memurluğu görevlerinde bulundu. Kasta­monu Lisesinin dışardan bitirme sınavlarına girip lise öğrenimini tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümünü (1945) bitirdi. Ankara Etnografya Müzesinde bir yıl kadar staj yaptıktan sonra Kastamonu Müzesinde asistanlık yaptı (1 Ocak 1946 – 31 Mayıs 1946). Kastamonu Müzesi Müdürlüğünde bulundu. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Çankırı’dan getirilen eserleri tanzim edip sergiledi (30 Ekim 1950). Müze müdürlüğü görevini yürütürken aynı zamanda Araç Ortaokulunda tarih-coğrafya dersleri verdi 1963-67), 1967’de emekliye ayrıldı.

“Kas­tamonu ve Kültür Çağları” başlıklı ilk yazı dizisi, Kastamonu’da yayımlanan Ecevit (1944) dergisinde, diğer makaleleri Türk Etnografya Dergisi’nde yayımlandı. Kastamonu Müzesi Müdürü iken tarihî Paflagonya bölgesinin (Kastamonu, Si­nop, Safranbolu, Bartın, Bolu, Gerede, Mu­durnu, İskilip, Bafra, Alaçam ve civarı) eski eserleri ve arkeolojisiyle ilgili olan Paflagonya adlı eserini hazırladı. İl Genel Meclisi, eserin bas­kısına yardım yapılabilmesi için bilimsel de­ğeri olup olmadığının Millî Eğitim Bakanlığından sorulmasına karar verdi. Millî Eğitim Bakanlığının eseri inceleyip bilimsel değeri olduğunu bildirmesi üzerine ilk cildi yayımlanabilen eserin ikinci cildi basılamadı. 1960 yılında yazdığı, Şeyh Şaban-ı Ve­lî ve Külliyesi hakkında basılmamış bir eseri Kastamonulu Fehmi Ataulusoy’da bulunmaktadır. Ayrıca Kastamonu halk kültürüyle de ilgilendi ve Kastamonu yemekleriyle ilgili yazıları Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Türk Etnografya Dergisi’nde yayımlandı.

ESERLERİ:

Eski Ankara Evleri I: Erzurum Mahallesi’nde Yusuf Oğraş Evi (Mahmut Akok ile, 1946), Paphlagonia: Paflagonya (1952).

HAKKINDA: Kastamonu 1998 İl Yıl­lığı Rehberi (1998), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör