Kavanos Ahmed Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
28 Eylül, 1705
Eğitim
Saray Okulu
Burç
Diğer İsimler
Sohrablı Ahmet Paşa

17. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. ? - Ö. 28 Eylül 1705, İnebahtı). Sohrablı Ahmet Paşa da denilen Kavanos Paşa, Rus asıllıdır. Silahtar Hüseyin Paşa’nın kölesi olup Enderun (Saray Okulu)’dan yetişti. Hasoda’da sırkâtibi ve güğümcübaşı iken 1679’da Hazine-i Hümayun kethüdası oldu. 1688’de kendisine vezirlik sanı verilerek Basra, ardından Musul Valisi ve 1689/90’da Boğaz Muhafızı,1690/91’de Sakız Muhafızı, 1691/92’de Sayda Valisi, 1694/95’te Bozcaada Muhafızı ve aynı yıl Diyarbekir valisi oldu. 1695/96’da vezirlik sanının kaldırılmasıyla emekliye ayrıldı.

Kavanos Paşa, 1697/98’de vezirliğinin geri verilmesiyle Hanya Muhafızı ve   1698/99’da Nişancı oldu, 1702/03’te görevinden ayrılarak emekliliğinde Kadıköy’de devam etti.  25 Temmuz 1703’te Sadaret Kaymakamı, 22 Ağustos 1703’te sadrazam (başbakan) oldu. Aynı yıl 18 Kasım 1703’te azledilerek Sakız’a sürüldü. 1704/05’te İnebahtı Muhafızı yapıldı,  28 Eylül 1705 tarihinde de öldü. Ahmet Paşa öldüğünde ellili yaşlarındaydı.  Kısa boylu, şişman, iyilikseverliği ile seçkinleşmiş bir insandı. Amcazade Hüseyin Paşa’nın damadıydı.

KAYNAK: Mehmed Süreyya / Sicill-i Osmanî (C. I. s. 235, 1996).  

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör