Fennî

Hattat, Şair

Doğum
Ölüm
06 Temmuz, 1918
Diğer İsimler
Mehmet Said

Şair ve hattat (D. 1850, Yozgat - Ö. 6 Temmuz 1918, Ankara). Divan şairlerinin son temsilcilerindendir. Taşrada yaşaması nedeniyle yeterince tanınmadı. Şairliğinin yanı sıra hattatlığı da vardır. Günümüz şairlerinden Osman Serhat Erkekli’nin beşinci kuşaktan dedesidir. Divan’ı 1996 yılında Dr. Ali Şakir Ergin tarafından hazırlanarak yayımlandı: Yozgatlı Mehmed Said Fennî Divanı (Ankara, 1996). Ayrıca Câmî’den Baharistan Tercümesi vardır.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör