Feki Teyran

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Fekiyé Teyran, Muhammed (asıl adı), Mim, Hey

Şair ve yazar (D. Rumi 1302, Miks köyü / Çölemerik – Ö. Rumi 1377, Miks köyü). Asıl adı Muhammed’dir. Bazı şiirlerinde Mim ve Hey imzasını da kullanmıştır. Kürtçeyi bütün halk şairleri gibi, bugün de anlaşılacak ve sevilecek bir ustalıkla kullandı. Halkın feodal beylerden gördüğü zulmün yanında, doğal güzellik temasına da yer verdi. Şiirlerinden, ozanın, halkın yanında yer aldığı, beylerin zulüm ve sömürüsüne karşı mücadele ettiği için zindana atıldığını ve sürgüne gönderildiğini de öğreniyoruz. Feki Teyran’ın günümüze dek dilden dile gelen birçok eseri vardır. Ozan, 1377’de Miks köyünde ölmüştür.

Şiirlerinin bi bölümü, Gani Bozarslan tarafından Türkçeye çevrilerek, biyografisiyle birlikte Parti Günışığı Nardalı - Şiirler (1979) adlı kitapta yayımlanmıştır.

ESERLERİ:

Şéxé Senhaniyan (Sen’an şeyhi), Qıseya Bersiyayi (Bersiyalinin Öyküsü), Qewle Hespé Reş (Kara Atın Kavli).

KAYNAKÇA: Gani Bozarslan / Parti Günışığı Nardalı - Şiirler (1979), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2017).

AĞILDA DURMAZ OĞLAKLAR

Hep ağılda kalmaz oğlaklar

Bir gün, kavga meydanına çıkacaklar

Doğacak özgürlerin haykırış günleri

Feki Teyran bunu söyler.

 

Hep dağınık kalmaz toplum

Kuşanacaklar ok yaylarını

Kıracaklar boyunduruklarını

Yıkacaklar zalim beyin zindanını.

 

Bırakırım ben de, kalem-defterimi

Kuşanırım sizle kılıç kalkanımı

Babamın yurdu için savaşırım

Ziyaret gibi korurum anadilimi.

 

KAYNAK: Gani Bozarslan / Parti Günışığı Nardalı - Şiirler (1979, İstanbul).

DEVRAN

Devran sırayla: Alt üst olur, üstse alt

Bir devran alacağımız var

İşi gücü zorbalık olan beylerden.

 

Zorba beylerin işlerinden

Biz yoksulların hali kötü

Kulak vermiyor kimse, naçar ve sefillere.

 

Bu naçar ve sefiller ki

Tüm dert ve gamlarını dökeriz

Onlarsa sağır ve sersemdirler, kulluktan.

 

Bir gün baş aşağı olacak bu devran

Şavkıyacak başıma gün ışığı

Er veya geç.

 

Gün ışığının vadesi geldi mi

Aman tanımaz

Ve acımasız dertler kaybolacak.

 

Yalnızca yakınıp durmakla

Kurtulamaz ki zulüm zorbalıktan

Suçsuz, günahsız köleler.

 

Hey özlenen devranlar, gelin

Onayın keder dolu gönülleri

Acı sözlere gerek duymadan.

 

Söz söylendi mi değer alır

Dünya alem duysun diye

İyi devranlar görsün diye.

 

Güzel günler gelecek

Hükümdarlar, beyler yitecek

Tedbir düşünen teşkilat gerek.

 

KAYNAK: Gani Bozarslan / Parti Günışığı Nardalı - Şiirler (1979, İstanbul).

GELECEK

Bir gün gelecek güvençli günler

Uyanacak naçarlar, sefiller

Zalim beylere meydan okuyacaklar

Tahtlarını başlarına yıkacaklar.

 

Hey zalim beyler, bilin ki

Gün gelir, gitsem de bu dünyadan

Şu altın gibi şiirlerim

Düşmeyecek hiç, dudaklardan.

 

Gürleyecek, şakırdayacaklar

Gökyüzündeki yıldırımlar

Yeryüzündeki mavi kılıçlar gibi

Yüreğinizi paralayacaklar.

 

KAYNAK: Gani Bozarslan / Parti Günışığı Nardalı - Şiirler (1979, İstanbul).

GÖÇMEN

Türkücüyüm ben, geldim buraya

Çıkana dek, beylerin sesi

Yazacağım hep, kâğıtlara

Ne kiliseye giderim, ne camiye.

 

Giysisiz de kalsam, kırlarda

Çağırıp haykıracağım yine

Çıplak-tutsak olsam da

Onlar için çarpacak kalbim.

 

Bir gün görünecek bizim kader

Anılacak değersiz adım

Ve övülecek zaman zaman

Gençler çağıracak, kitaplarda türkülerde.

 

İyi, görkemli günler gelecek

Sıkıntılı günler yerine

Yol-tedbir bulun kendinize

Tutsak kalmayın beyin zulmüne.

 

Her bahar güller açacak

Çimen göverecek her zamanki gibi

Akacak pınarların duru suları

Göremeyecek Feki ama o günleri.

 

Bir gün giderim, toy gençler

Sevin! Hep savaşmanız da gerekecek

Kadınları, çocukları, halkı sevin!

Beylerin önünde, zulmün karşısında.

 

KAYNAK: Gani Bozarslan / Parti Günışığı Nardalı - Şiirler (1979, İstanbul).

ZAMAN GELECEK

Şimdi değilse de

Devranımız geldi mi dünyaya

Cefayı alt edeceğiz.

 

Bir devran olacak, zamanın doğuracağı

Söz ve kararlar tamamlanıp da

Bunu keşfetti mi herkes.

 

Bunu keşfeden herkes

Oturup da ağlasa

Yitirilmiş işler için.

 

Devranın sırası geldi mi

Cebir ve zulüm kaybolacak

Köleler efendi olacak.

 

Geldi mi insanların devranı

Akıllar gelecek beyinlere

Ve Feki Teyran’ı anacaklar.

 

KAYNAK: Gani Bozarslan / Parti Günışığı Nardalı - Şiirler (1979, İstanbul).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör