Fehmi Yavuz

Şehircilik Uzmanı, Devlet Adamı, Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm
11 Temmuz, 1991
Eğitim
Siyasal Bilgiler Okulu Malî Şubesi

Siyaset ve devlet adamı, şehircilik uzmanı, yazar (D. 1912, Isparta - Ö. 11 Temmuz 1991, Ankara). İlk ve ortaöğrenimini Isparta’da, lise öğrenimini ise İstanbul Pertevniyal Lisesinde (1934) tamamladı. 1937’de Siyasal Bilgiler Okulu Malî Şubesinden mezun oldu. Maliye Vekâleti tarafından açılan sınavı kazanarak Almanya’ya gönderildi. Berlin İktisat Fakültesinde eğitime başladı, fakat İkinci Dünya Savaşı’nın patlaması üzerine Türkiye’ye döndü. Maliye Bakanlığına ait bir birimde çalıştıktan sonra 1942’de Siyasal Bilgiler Okulunun açtığı asistanlık sınavını kazanarak şehircilik dersi profesörü Ernest Reuter’in asistanlığına tayin edildi.

Fehmi Yavuz, 1940’ların sonlarında Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığı yaptı. 1951’de Siyasal Bilgiler Fakültesi şehircilik dersi profesörlüğüne yükseldi. Bu arada 1953’ten 1955’e kadar İngiltere’de branşı üzerine ihtisas yaptı. 2 Aralık 1958’de SBF Dekanlığına seçildi. 28 Mayıs 1960’ta Orgeneral Cemal Gürsel başkanlığındaki Millî Birlik Komitesi Kabinesi Hükümetinde Millî Eğitim Bakanlığına, 21 Eylül 1960’ta İmar ve İskân Bakanlığına getirildi. Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. 1961’de SBF’deki görevine döndü. Ayrıca ODTÜ ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde şehircilik dersleri verdi. Daha çok uzmanlık alanında olmak üzere memleket sorunları üzerine yazdığı yazılarla tanındı.

ESERLERİ:

Köy İdarelerimizin Maliyesi (1946), Ankara’nın İmarı ve Şehirciliğimiz (1952), Şehircilik Ders Kitabı (1953), Şehirciliğimiz Hakıknda Mukayeseli Raporlar (1956), Şehircide Aranan Vasıflar Hakkında İngiliz Kraliyet Komisyonu Raporu (1960), Belediyelerimizin Malî İdaresi Hakkında Anket Raporu (1962), A Survey on the Financial Administration of Turkish Municipalities (1962), Şehircilik (1962), Memleketimizde Toplum Kalkınması (1964), Mahallî İdarelerimizin Problemleri (1964; İngilizcesi Problems of Turkish Local Administration, 1965), Türk Mahallî İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerine Bir Araştırma (1966), Ölüm Duyuruları (1983).

KAYNAK: Fehmi Yavuz’a Armağan (ortak kitap, tsz.), Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. II, 1968), Yurt Ansiklopedisi (c. V, 1982), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör