Fehmi Fırat (Diyarbakırlı)

Siyasetçi, Yazar

Doğum
Ölüm

Yazar, siyasetçi (D. 1893, Lice / Diyarbekir - Ö. 1967, Lice). Bilal Efendi'nin oğludur. Ta­nınmış hocalardan özel dersler alarak eğitimini tamamladı. Şeyh Said ayaklanmasında Şeyhin kâtipliğini yaptı. Ayaklanmanın bastırılması sırasında Suriye'ye kaçmayı başardı. 13 yıl burada ve ara sıra Fran­sa'da kalarak yaşamım sürdürdü. Çıkarılan genel aftan yararlanarak yurda döndükten bir süre sonra Isparta'ya sürgün edildi. Uzun süre burada kaldı. Daha sonra çıkarılan af üzerine Diyarbakır'a dönüp mem­leketi Lice'ye yerleşti. 1967 yılında öldü.

Birkaç dil bilen Fehmi Fırat, Lafonten masallarını Kürtçeye çevirmiştir. Ayrıca, Sosyalizmin Umumi Tarihi adlı yayımlanmamış bir eseri ve Anılar'ı vardır.  Şevket Beysanoğlu, kaynak eserinde, yazarın anılarını yaz­dığı defteri ölümüne yakın yırttığını Uğur Mumcu'nun bildirdiğini belirtmekte ise de, bu defterin oğlu Av. Sırrı Fırat'ta olduğu kanısındaydı. Ancak, Beysanoğlu'nun okul ar­kadaşı olan Sırrı Fırat'ın kuşkulu bir kaza sonucu ölümünden sonra bu defterin kimde kaldığını tesbit mümkün olamamıştır. Beysanoğlu, Fehmi Fırat'ın aynı zamanda şair olduğunu da kaydetmiştir.

KAYNAKÇA: Uğur Mumcu / Kürt-İslâm Ayaklanması (Ankara 1991, s. 223, 243), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 392), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (Cilt 12, 2017).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör