Aczî Ağa

Tasavvufçu, Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Âkif, Aczî

Tasavvufçu, şair. (D. 1805, Edremit – Ö. 1866, Edremit). Tam adı Mürîdzâde el-Hâc Mustafa Aczî Ağa. Şiirlerinde önce “Âkif”, daha sonra “Aczî” mahlâsını kullandı. Silâhşörlük ve süvarilikle uğraştığından ilim tahsil edemedi. Daha sonra tasavvufa yönelerek Kadirî şeyhi Bayramiçli Dombayzâde Ali Efendiye intisap etti. İstanbul’a gitti ve burada Halvetî-Şabânî şeyhlerinden Kuşadalı İbrahim-i Halvetî’nin sohbetlerine devam etti. Dombayzâde tarafından kendisine tasavvuf icazeti verildi. Dîvân-ı Eş’âr’ı basıldı (1873).

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör