Âcizî Süleyman

Mutasavvıf

Sûfî (D. ?, İşkodra - Ö. 1738, Prizren). Sadiyye tarikatinin Âciziyye şubesinin kurucu şeyhi. Zahirî ilimleri İstanbul’da tahsil ettikten sonra tasavvufa yöneldi ve Prizren’e (Kosova) yerleşti. Dîvan’ındaki şiirlerinin çoğu Türkçe, bir kısmı da Arapça ve Farsçadır.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).      

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör