Fazlı Necip

Gazeteci, Yazar

Doğum
21 Nisan, 1864
Ölüm
19 Haziran, 1932
Burç

Gazeteci, yazar (D. 21 Nisan 1864, Selânik - Ö. 19 Haziran 1932, İstanbul). Selanikli Abdurrahman Nafiz Bey’in oğludur.  İlk ve ortaöğrenimini Selânik’te tamamladıktan sonra avukatlık sınavı verdi. Aynı şehirde bir süre avukatlık ve öğretmenlik yaptı. Bu sıralarda İstanbul gazetelerine de “Selanik Mektupları” göndermek sureti ile yazarlığa başladı. Asır (1896, sonradan Yeni Asır) gazetesini çıkardı. Rumeli’de büyük bir prestij kazanan bu gazetenin 1909 tarihine kadar başında bulunarak binlerce başmakale yazdı.

1909’da (Dahiliye Nazırı Talât Beyin zamanında) İstanbul’a gelerek Matbuat Umum Müdürlüğü görevinde bulundu (1909-12). Bu görevden emekli olunca Tütün Rejisi (Tekel) İdaresinde çalıştı. İttihad ve Terakki Partisinin çalışmalarına da katılmış olan Fazlı Necip, Cumhuriyetten sonra Türk Hayatı (1925) adlı bir dergi çıkarmıştı. Gazeteciliği ve romanları dışında tarih, coğrafya alanında yayımlanmış kitapları telif ve çeviri olarak kırk civarındadır.

ESERLERİ:

MEKTUP: Mektûbat (Beşir Fuat’la yazışmaları, 1888).

ROMAN: Tebessüm (1889), Cani mi Masum mu (1889), Dilâver (1902), Menfâ (1909), Dehşetler İçinde (3 cilt, 1909), Küçük Hanım (2 cilt, 1910), Türk Kızı (1925), Saraylarda Mecnunlar (1928), Külhani Edipler (1930).

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Mufassal Coğrafyayı Umumî, Tarih-i Tabiî, Usulü Sarf-ı Osmanî, Sanayi-i Cesime (1887), Aile Bütçesi: Medeni Hayat Bilgileri (1934), Aile Sofrası, Aile Eğlenceleri.

DİL: Nev-Usul Sarf-i Osmani (1895).

YILLIK: Selanik Vilayeti Salnamesi 1307 (1892).

ÇEVİRİ: Mebahis-i Muhtasara-i Fenniye (1887), Nişanlı Bir Kızın Jurnali (1887), Familya Çocukları I-III (E. Sue’dan, 1887), Erbab-ı Mütalaa ve Tahrire Vesaya-yı Sıhhıye (1887), Valideyi Arayınız (Mme A. Ségalas’dan, 1888), Coğrafyayı Tabiî ve Politikî (1889), Mufassal Cofrafyayı Umumî (1891), Gönül Faciaları (1891), Hayalperver Bir Kadın (1892), Arsen Lüpen (6 kitap, 1910).

KAYNAKÇA: TDE Ansiklopedisi (c. 3), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006), Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör