Mehmet Behçet Perim

Yazar, Şair

Ölüm
Eğitim
Edirne Sultanîsi (Edirne Lisesi)
Diğer İsimler
Panakoğlu Mehmet Behçet

Şair ve yazar (D. 1896, Satovça köyü / Nevrekop / Bulgaristan - Ö. 1965, İzmir). Önceleri Panakoğlu Mehmet Behçet diye tanınıyordu, Perim soyadını sonradan aldı. Edirne Sultanîsi Lise) mezunu. Birinci Dünya Savaşı başlayınca orduda görev aldı. Savaştan sonra memleketine dönerek öğretmenlik, okul müdürlüğü ve gazetecilik yaptı. 1927 yılında Türkiye’ye yerleşip Hatay ve Afyon’da bucak müdürlüğü, İzmir’de sivil savunma müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Yazı ve şiirlerinin büyük bölümünü, Bulgaristan’da çıkardığı Altın Kalem (Rahva, 8 sayı, 1924), Ahali (Sofya, 1920-24), Koca Balkan (26 sayı, 1925), Bulgaristan (1926), Tuna Boyu, Mücadele dergi ve gazetelerinde yayımladı. Bulgaristan Türk Muallimler Mecmuası ve Türkçe çıkan öteki dergilerin muhabirliğini yaptı.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA: Bulgaristan Türklerinin İçtimaî Vaziyeti (1923), Çağlayanlar Bölgesi Hatay (1943).

OYUN: Vatan Yollarında (manzum, 1923).

ÖYKÜ: Adam Düştüğü Yerden Kalkar (1933), Eski Yapraklar (anı-öykü, 1942),

DENEME-FIKRA: Meriç’ten Tuna’ya (1934), Hayattan İlhamlar (1951), Görüşler ve Duyuşlar.

ROMAN: Balkan Çiçekleri (1938), Göçmen Ahmet (1939).

ANI: Sofya Hatıraları I-II (1947, 1949).

ŞİİR: Geçit Ver Kamçı (1959).

KAYNAK: Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2.bas.1999), Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy / Bulgaristan Türk Çocuk Edebiyatından Örnekler (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör