Din sosyolojisi araştırmacısı. Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Anabilim Dalında bölüm başkanı olarak görev yaptı, Kombassan Vakfı Yönetim Kurulu, SÜ Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi, SÜ Türk Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1. Milletlerarası Mevlana Kongresi yöneticiliklerinde bulundu. Makalelerini SÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımladı. Çeşitli bilimsel toplantılarda tebliğler sundu.

ESERLERİ:

Uluslararası İslâm Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri (1997), Sosyo-Kültürel Yönleriyle Türkiye’de Hac Olayı (1998), Gençlik ve Din-Üniversite Gençliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (2002), Kur’an Sosyolojisi Üzerine Denemeler (2003).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör