Enver Tuncalp

Yazar, Şair

Ölüm
Eğitim
İstanbul Harp Okulu

Şair ve yazar (D. 1914, Preveze - Ö. 1992, Ankara ). Preveze Müftüsü İsmail Hakkı Bey’in oğludur. Birinci Dünya Savaşı sırasında ailece İstanbul’a göçtüler. Mudanya Şükrü Çavuş İlkokulu ve Maltepe Askeri Lisesini (1932) bitirdi. İstanbul Harp Okulu (1934) ile Süvari ve Binicilik Okulunu (1935) tamamladı. Ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1960’ta albay rütbesinde iken emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra bir süre İlâhiyat Fakültesinde okudu. Çok sayıda derneğin üye ve kurucuları arasında yer aldı.

Şiir yazmaya ilk gençlik yıllarında başladı. İlk şiirini 1931 yılında Bursa Halkın Sesi gazetesinde yayımladı. Ayrıca rubaileri ile makale ve şiirleri Hâkimiyet, Medeniyet, Yeni İstanbul, Hürsöz ve diğer mahalli gazetelerde, Millet, Hakka Doğru, Kaynak, Köy Postası, Savaş, Damla, Rüzgâr, Toprak, Orkun, Din Yolu, İslâm, Hilâl, Türk Yurdu, Müslüman Sesi, Oku, Çağır ve Çağrı gibi  dergilerde yayımlandı. Şiirlerinin bir bölümü bestelendi ve birçok antolojide yer aldı.“Edirne” başlıklı şiiri 1948 İstanbul Şiir Mükâfatını kazandı. “Erzurum’da” şiiri de 1950’de Erzurum Şiir Yarışmasında derece aldı.

“Üslûbu; berrak ve pürüzsüzdür. Enver Tuncalp, “Sanat memlekete hizmet içindir.” tezini savunur ve yazılarının öğretici olmasına çalışır. Fikir, duygu ve aşkında samimidir. Aruz ve serbest nazımda da güzel örnekler verir. Daha ziyade millî vezin olarak kabul ettiği hece veznini kullanır. Manzumelerinde hemen her nazım şeklini kullanmıştır. Şiirlerinde âşık tarzına da yer vermiş ve lirik örnekler yaratmıştır. Türkiye’deki halk şairleri arasında sevilmekte ve sayılmaktadır. Türkü ve marş olarak bestelenmiş manzumeleri vardır. Kendisine has, sade bir ifade ve akıcı bir üslûbu vardır. Bilhassa hamâsi ve dini şiir alanında güzel şiirler meydana getirerek edebiyatımızı zenginleştirmiştir.” (Hikmet Barlıoğlu)

ESERLERİ:

ŞİİR: Trakya Türküleri (1941), Şaşkın Bakışlar (1944), Tanrıya Dualar (1947), Türküm Ne Mutlu Bana: Türk Çocuğunun Şiirleri (1950), Gaziantep’in Halkı (1958), Şükürname (1959), İntikam Destanı (1964), Orman İçinde (1967), Herşey (1970), Çiçek Açan Seccade (1972), Üçler Yolu (1972), Kışladan Sesler (1972), Cumhuriyetin 50. Yıl Destanı (1973), Mevlâna Sevgisi (1973), İlahi Sesler: İslâmın Binası (1973), İlahi Sesler: İnandım İman Ettim (1974), Üçler Divanı (M. Şeker ve M. Bayram ile, 1975), Anne Baba ve Ata Sevgisi (1975), Teknolojide Teknik Şiir Denemeleri (1976), Besteli Güfteler, Güftesiz Besteler (1976), 1979 Çocuk Yılı Dolayısıyla Türk ve Dünya Çocuklarına Armağan (1980), Bağlıyız Atatürk’e (1981), Yurtta Sulh, Cihanda Sulh (1986).

DERLEME-İNCELEME: Manzum Buhari-i Şerif: Peygamber Sözleri (1950), Ramazanın Kudsiyeti ve Oruç (1957), İslâmda Mutlu Günler (1960), Kur’an-ı Kerim’den Ayetler (1960), Millî Misak - Kızıl Tehlike (1965), Yeşil Ay Ülküsü (1968), Türkçülük ve Türkiye Sevgisi (1968), Alkol ve Sarhoş (1968), Silah Aşımı (1969), Asalak: Siyon (1969), Mezar Taşları ve Manzum Kitabeler (1971), Yaş mı Kuru mu? (1971), Kur’an’dan Bize Haber: 28 Peygamber (1972), Alparslan ve Malazgirt Destanı (1973), Manzum Biyografi (1974), Müslüman Türkler İçin Manzum Dualar (1976), Gönül Tahtında Güzide - Şair ve Yazar Güzide Taranoğlu (1979).

KAYNAK: TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), Hikmet Barlıoğlu-Celal Yazıcı / Erzurum Matbuat Antolojisi (1963), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

TEKNİK ŞİİRLER

makina yüreği, gönlü esmeli,
teknik düşünceler sihirleşmeli!
asama olmalı teknolojide;
teknik edebiyat şiirleşmeli...

yayınla radyoyla, teyple, pikapla,
teknik şiirlerle ruhunu kapla...
yazılsın evrende teknik şiirler,
çelik levhalarla, çelik matkapla...

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör