Kasım Şulul

İslam Tarihçisi

Doğum
Eğitim
Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

İslâm tarihçisi. 1964, Şanlıurfa doğumlu. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1987) mezunu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Peygamber Devrinde Habeşistan ile Münasebetler” başlıklı yüksek lisans ve “İlk Siyer ve Megâzi Müelliflerinden Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî (130-207/747-823): Hayatı, Eserleri, Tarihçiliği ve Etkileri” başlıklı doktora çalışması yaptı. 1999 yılına kadar ortaöğretim kurumlarında öğretmen olarak çalıştı. Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Makaleleri; Dîvân: İlmî Araştırmalar, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyât Fakültesi, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi adlı dergilerde yayımlandı.

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

Kâfiyeci’de (879 / 1474) Tarih Usûlü (2003), İlk Kaynaklara Göre Hazreti Peygamber (as) Devri Kronolojisi (Tahlil ve tenkit, 2003).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör