Karamanî

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Burç
Diğer İsimler
Cemâleddin İshak

Mutasavvıf (D. ?, Karaman – Ö. 1517, İstanbul). Halvetî şeyhlerindendir. Zahirî ilimleri Mevlâna Kestelî’den, batınî ilimleri ise Habib Karamanî’den aldıktan sonra İstanbul’a gitti. Karamanlı Pirî Mehmed Paşa’nın yaptırdığı Koruk Dergâhında irşadda bulundu (Hak yolunu gösterme) ve ders verdi. Vaiz Molla Arab’ın “Devrân-ı Sûfiyye”sini eleştiren reddiyesi ünlüdür. Mezarı İstanbul’da Eyyûb el-Ensarî Türbesi’nin karşısındaki Sütlüce Mahallesindedir.

ESERLERİ:

Risâle fî Etvâri’s-Sülûk, Şerh-i Hadîs-i Erbaîn, Nevâbiğ, Vahdet-i Vücûd Risâlesi, Tefsîr-i Cemâlî, Hâşiye alâ Tefsîr-i Beyzavî.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör