Mehmet Asaf Borsacı

Gazeteci, Yazar, Şair

Doğum
20 Ekim, 1874
Ölüm
Eğitim
Vefa İdadisi (Vefa Lisesi)
Burç
Diğer İsimler
Muhasib-i Şu’un, Sansar, Sinek, Neşide Asaf, Konsolitçi, Turhan Deli

Gazeteci-şair ve yazar (D. 20 Ekim 1874, İstanbul – Ö. 1961). Mizahî yazılarında Muhasib-i Şu’un, Sansar ve Sinek takma adlarını, bazı yazılarında Neşide Asaf, Konsolitçi, Turhan Deli adlarını kullandı. Tanzimat dö­nemi gazetecilerinden Tahsin Efen­dinin yeğenidir. Mahalle mektebinde başladığı öğrenimini, Nümune-i Terakki Mektebinde, Beyazıt Rüştiye­sinde ve Vefa İdadisinde tamamladı. Galata borsasında “konsolit” alım-satımına başladı (1899). Bundan sonra Konsolitçi Asaf diye tanındı. Gazeteciliğe başladı (1900)

İlk şiiri “Alemci Mehtâb”, Terakki gazetesinde (15.5.1900) yayımlandı. Tarik, Sabah, İkdam ve Saadet, Malûmât, Servet, Gayret (Filibe) gazete­lerinde, Kadınlar Dünyası dergisinde, 1908’den sonra Mevlanazâde Rifat’ın Ser­besti gazetesinde yazdı. Malûmat dergisinde yazı işleri müdürlüğü ve “İcmâl-i Edeb” adlı köşesinde fıkra yazarlığı (1901), İrtika ve Musavver Fenn-i Edeb’in so­rumlu müdürlüğü yaptı. Muhalif olduğu hâlde bazı yazılarından dolayı padişahın ve sadrazamın takdirlerini ka­zandı. İn­saniyet gazetesini (1910) ve Boşboğaz mizah dergisini (1930) çıkardı. İttihat ve Terakki Partisine muhalif, Millî Mücadele’nin aleyhinde yazılar yazdı. Mizahî yazıları, Cingöz, Gıdık, Zümrüt-i Anka ve Ayna dergilerinde yayımlandı. İnsaniyet’te yayımlanan “Caka ve Tahakküm” adlı yazısı sebebiyle öldürülmesine karar verildi, bunu Ömer Seyfeddin’den haber alınca bir süre saklandı, sonra yakalanıp mahkemede sorgulandı, Bursa’ya sürgün edildi, altı ay sonra İstanbul’a döndü. Serbesti gazetesinin adını Vahdet olarak değiştirerek politik tutumunu terk etti. Gustav Le Bon’un fikirlerini benimsedi, devlet yönetiminde merkeziyetçiliği savundu. Kamuoyuna ve halk psikolojisine önem verdi. Şadiye adlı romanı Cingöz dergisinde tefrika edildi.

HAKKINDA: Münir Süleyman Çapanoğlu / 80 Yıllık Gazetecimiz Asaf Konselitçi (Akşam gazetesi, 28.7.1959), TDOE – TDE Ansiklopedisi 2 (2002).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör