Tokadizade Şekip

Siyasetçi, Şair

Doğum
12 Haziran, 1871
Ölüm
06 Ekim, 1932
Eğitim
İzmir Rüştiyesi (Ortaokul)
Burç

 Şair, siyaset adamı (D. 12 Haziran 1871, İzmir - Ö. 6 Ekim 1932, İzmir). İzmir Rüştiyesi (ortaokul)’ni bitirdikten sonra özel dersler alarak yetişti. İzmir Mektubî Kaleminde müsevvidlik (müsvette yazan), Ticaret Mahkemesinde zabıt kâtipliği yaptı. Abdülhamit yönetimi aleyhinde gizli örgüt çalışmalarına katılmaktan tutuklanarak Bitlis’e sürüldü (1899). Bağışlandıktan sonra İttihad ve Terakki Fırkasına katıldı, Manisa’dan milletvekili seçilerek Meclis-i Mebusan’a katıldı. Mütareke yıllarında İzmir Kız Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı, İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyetinin kurucuları arasında yer aldı. Kurtuluştan sonra İzmir Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Oğlunun ölümünden duyduğu üzüntü nedeniyle tabanca ile intihar etti. Soğukkuyu Mezarlığında toprağa verildi.

Divan şiiri geleneğine bağlı şiirleri tasavvuf etkisindedir. Aruz ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde mistik ve felsefî konuları işledi. Geleneğe bağlı edebiyat çevrelerinin benimsediği bir şair olarak tanındı. İzmir’de kısa ömürlü Şule-i Edep (1896- 97) ve Zülal (1898) dergilerini çıkaran Tokadizade Şekip şiirlerini ve yazılarını bu dergiler dışında daha çok Muallim, Gencine-i Edep, İttihad, Çağlayan, Ahenk, Hizmet, Mahfil, İçtihat, Servet-i Fünûn dergi ve gazetelerinde yayımladı.

Basılı eserleri dışında Mahfil, Servet-i Fünûn, İçtihad gibi gazete ve dergilerde tefrika edilmiş, kitaplaşmamış çeşitli eserleri ile Al Birini Vur Birine adlı bir oyunu vardır.

 

ESERLERİ (Şiir):

 

Neşide-i Vicdan (Vicdanın Şiiri, 1909), Reşahat (Damlalar, 1923), Huzur-i Hilkatte (1925), Derviş Sözleri.

 

KAYNAKÇA: Hüseyin Avni / Tokadizade Şekip: Hayatı, Felsefesi, Eserleri (1933), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 1930-42), İhsan Işık / Yazarlar Sözlüğü (1990, 1998) - Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), TDE Ansiklopedisi (c. VIII, 1998), TBE Ansiklopedisi (2001). 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör