M. Ferruh Arsunar

Müzikolog, Halk Bilimci (Folklor Araştırmacısı)

Doğum
Ölüm
21 Aralık, 1965
Eğitim
Darü’l-Elhan Şark Musikisi ve Garp Musikisi bölümü

Halkbilimci ve müzikolog (D. 1908, İstanbul – Ö. 21 Aralık 1965, Ankara). İlk ve ortaöğrenimini İstanbul ve Adana’da tamamladı. Babasının görevi dolayısıyla geri kalan öğrenimini Bağdat’ta yaptı. İstanbul’da açılan ilk konservatuar olan Darü’l-Elhana girerek Şark Musikisi (1923) ve Garp Musikisi (1941) bölümlerini bitirdi. İstanbul Konservatuarı tarafından 1926 yılında başlayan folklor derleme çalışmalarına katıldı. Muzaffer Sarısözen ile birlikte derlediği türkülerin hepsini notaya alarak ölümsüzleştirdi. Bu türkü ve oyun havaları Darü’l-Elhan (sonraki adıyla ‘İstanbul Konservatuarı) tarafından Anadolu Halk Şarkıları ve Halk Türküleri adıyla on dört defter olarak yayımlandı. Daha sonra derleme çalışmalarını kendi çabasıyla sürdürerek birçok halk ezgisini notalaştırdı.

Araştırmalarıyla Türk halk bilimine önemli katkılar sağlayan Arsunar’ın notaya aldığı halk türküleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Ölümünden sonra yayıma hazır olan dört eserini Ankara Devlet Konservatuarı, üç eserini ise Ankara Etnografya Müzesi Müdürlüğü satın aldı.

ESERLERİ:

Anadolu’nun Pentatonik Melodileri Hakkında Birkaç Not (1937), Elâziz Bakırmadeni Kazası Halk Türküleri (1937), Tunceli- Dersim Halk Türkü­leri ve Pentatonik (1937), Anadolu Halk Türküle­rinden Örnekler I (1947), Anadolu Halk Türküle­rinden Örnekler II (1948), Anadolu Halk Türküle­rinden Örnekler III (1948), Türk Ço­cuk Oyunlarından Örnekler (1955), Türkten Türküler (1958), Gaziantep Folkloru (1962), Köroğlu (1963), Türk Anadolu Halk Türküleri (1965).

HAKKINDA: TDOE – TDE Ansiklopedisi 1 (2002)., İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör