A. Mertol Tulum

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 Dil ve edebiyat araştırmacısı. 1941, Ayvalık / Balıkesir doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1964) mezunu. Bitirdiği bölüme Yeni Türk Dili asistanı olarak girdi. 1968’de “Sinan Paşa’nın Tazarru’nâmesi ve Dil Hususiyetleri.” Adlı çalışmasıyla doktorasını burada tamamladı ve aynı kürsüde profesörlüğe yükseldi. Türkiyat Enstitüsünün müdürlüğünü yaptı. Eski Anadolu Türkçesi alanındaki çalışmalarıyla tanındı.

ESERLERİ:

Tazarru’nâme (Sinan Paşa’dan, 1971), Nev’î Divanı (Ali Tanyer ile, 1977), Tursun Beg Tarih-i Ebu’l-Feth (1978), Dil Tartışmalarında Gerçekler (Hasan Eren’le birlikte, 1991).

KAYNAK: Arslan Tekin / Edebiyatımızda İsimler ve Terimler (2.bas.1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör